NEI TIL LAKSESKATT: Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje positiv til ei mogleg omfordeling av havbruksinntekter frå kommune til stat. (Arkivfoto)
NEI TIL LAKSESKATT: Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje positiv til ei mogleg omfordeling av havbruksinntekter frå kommune til stat. (Arkivfoto)

Skeptisk til lakseskatt

Tysnesordførar Kåre Martin Kleppe fryktar ei omfordeling av inntekter frå havbruksnæringa dersom lakseskatten blir ein realitet.
Publisert 29.11.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.32.

– Dette er jo eit forslag som handlar om å omfordela alle inntekter frå kommunane til staten, samtidig som dei vil kutta ned høva våre til å ha eigedomsskatt på oppdrettsanlegg, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

I starten av november la havbruksskatteutvalet fram si utgreiing om korleis eit skattesystem for havbruk bør utformast. Fleirtalet i utvalet meinte at det bør innførast ein grunnrenteskatt for havbruksnæringa.

Frå næringa sjølv har det vore sterke reaksjonar på den foreslåtte lakseskatten, og det er stor usemje på eit nasjonalt politisk plan.


Omfordeling

Høgre er blant partia som allereie i vår sa nei til lakseskatten på sitt landsmøte, og Tysnes-ordføraren reagerer på den ferske konklusjonen til utvalet.

– Eg vart litt overraska over at ein skulle gå så hardt ut og meina at staten skulle ta meir til omfordeling til andre kommunar, seier han.

Kleppe støttar fortsatt Havbruks-fondet, som vart innført for å gje meir tilbake til oppdrettskommunane.

– Eg har heia på Havbruksfondet, og bedt om at me gjev det ein sjanse. Ingen trudde på at det skulle bli ei reell omfordeling frå stat til kommune, men me har fått mykje meir frå fondet enn me trudde me skulle få, seier han.

Tysnes kommune har dei siste åra fått vesentlege utbetalingar frå fondet.

– Dei to siste åra har me fått 25,8 millionar frå Havbruksfondet. For å setja det i perspektiv, så er det ein fjerdedel av prisen på det nye mellomtrinnet på Tysnes skule, poengterer Kleppe.


Bekymra for investeringar

I tillegg til omfordelingsproblematikken, er ordføraren bekymra for havbruksnæringa sin satsingsvilje viss lakseskatten blir innført.

– Det har vore store investeringar i næringa, og det som er frykten no er at ein ikkje tør å gjera dei investeringane viss ein får denne skatten, meiner han.

Han trekkjer fram lokale satsingar som positive eksempel på utviklinga i bransjen.

– Me ser at det blir gjort store investeringar i næringa i kommunen. Me har tang og tare som det blir satsa på, brønnbåten til Alsaker og postsmoltanlegget som blir det største i landet. Dette betyr arbeidsplassar i kommunen, seier han.

Han fortel at kommunen kjem til å jobba vidare med saka, og senda ut eit politisk signal.

– Det blir ein høyringsprosess på dette forslaget, og sjølv om kommunane ikkje er formelle høyringspartar, så kjem me til å koma med eit høyringsinnspel. Då blir det opp til lokalpolitikarane kva me seier i den uttalen.


Siste saker Gå til framsida