STORT STEG: Maarten Bellaard og Lisette Nijenhuis flytta frå Rotterdam i Nederland til Myrdal gard tidlegare i sommar. Så langt stortrivst dei. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)
STORT STEG: Maarten Bellaard og Lisette Nijenhuis flytta frå Rotterdam i Nederland til Myrdal gard tidlegare i sommar. Så langt stortrivst dei. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Frå storbyjobb i Rotterdam til gardsdrift på Vestlandet

Lisette Nijenhuis og Maarten Bellaard forlet storbyen i Nederland for å bu og jobba på Myrdal gard.
Publisert 30.11.2019 kl. 06.00.

I fleire år har paret frå Rotterdam vore i tenkeboksen om å flytta ut på landsbygda.

– Me visste ikkje korleis, eller når. Men det har vore ein felles draum, fortel dei.


Draumen

For tre-fire år sidan var paret ein tur til Lappland og til Lofoten, og forelska seg totalt i Norge. I fjor sommar reiste dei tilbake, på ei to veker lang gjennomreise for å sjå korleis dei likte resten av Norge.

– Me besøkte nokre geitefarmar på vegen, fordi Maarten har hatt lyst til å halda geiter, seier Lisette.

På den tida var Maarten under utdanning i økologisk gardsdrift. Han har tidlegare studert juss og filosofi, og organisert politiske debattar i Rotterdam. Då han hadde høyrt om Myrdal gard på nett, reiste dei innom garden. Det er Jasper og Nynke van Schaik som driv Myrdal gard, og saman har dei borna Emma og Sam.

– Jasper sa dei var på utkikk etter eit par som ville bu og jobba her. Og då me køyrde herifrå, tenkte me at dette kunne vera noko for oss, seier dei.


Tok steget

Det gjekk ikkje lange tida før Lisette og Maarten bestemte seg for å dra tilbake til Myrdal gard for å diskutera saka vidare med Nynke og Jasper. Dermed blei det ein ny helgetur til Tysnes i oktober i fjor, og endå ein i januar, før dei tok ei endeleg avgjerd om å flytta hit. Lisette er nyutdanna jordmor, og dei siste månadene før dei flytta, jobba ho aktivt som jordmor for å skaffa seg så mykje erfaring som råd.

– Men eg jobba ikkje så mykje med norsken. Eg har eit håp om at eg kan fortsetja å jobba som jordmor når norsken min blir endå betre, smiler ho.

Den 1. juli var dei på plass på Myrdal gard. Lisette jobbar i ysteriet i lag med Nynke og Jasper, og Maarten tek seg av geitene.


Elskar naturen

– Kva er det beste med Tysnes så langt?

– Naturen. Me elskar å gå på tur. Og med Tysnessåta i «hagen», er det heilt perfekt, seier Lisette. Maarten fortel at han håpar å kunna ta jegerprøven neste år, så han kan jakta. Elles håpar dei å få ein tur til Voss om eit par veker for å stå på ski. – Og så er det veldig kjekt å vera til hjelp på garden, og at me kan ta av presset med å passa dyr og slikt, fortel dei.


Får meir dagslys

Før dei kom til Norge, blei dei åtvara av bekjente heime om at det er veldig mørkt i nord om vinteren.

– Men dette er bergensområdet, det er ikkje Tromsø. Og så er me mykje ute og får dagslyset med oss, på ein annan måte enn når me hadde jobb i Rotterdam. Der går du heim når det er mørkt, seier dei.

– Og med geiter må ein ikkje opp klokka fem for å mjølka. Men eg likar å vakna tidleg, seier Maarten.

– Eg gjer ikkje, kviskrar Lisette.


Ventar barn

Lisette er 17 veker på veg, og har termin 1. mai.

– Korleis blir det å kombinera gardsdrift med foreldreansvar?

– Det er eit godt spørsmål, ler ho.

– Me har inga aning, seier han.

– Men eg trur det kan bli veldig bra. Me får meir tid til eit barn her, og det er eit tryggare og reinare miljø enn i Rotterdam, held han fram.


Trivst godt

– Kor lenge ser de for dykk å bli verande?

– No er me her, og me likar det. Me veit ikkje kva framtida bringar, men no som me ventar barn, blir me i alle fall eitt år til. Det er som å starta i ein ny jobb. Ein veit ikkje om ein vil gjera det same for alltid. Men «so far, so good», smiler dei.

– Med berre fire menneske må det fungera. Me hadde store forventningar, og så langt er dei blitt innfridde. Me har god kjemi med Nynke og Jasper, og me trivst veldig godt, avsluttar dei.


GEITEDRIFT: Paret hadde ein draum om å bu og jobba i meir landlege omgjevnader. Kontrastane er store mellom storbylivet dei låg bak seg, og gardsdrifta i Myrdal.
GEITEDRIFT: Paret hadde ein draum om å bu og jobba i meir landlege omgjevnader. Kontrastane er store mellom storbylivet dei låg bak seg, og gardsdrifta i Myrdal.
TRIVST I DET FRI: Trom har flytta med Maarten og Lisette frå Nederland. Han har funne seg godt til rette på garden til Jasper og Nynke van Schaik.
TRIVST I DET FRI: Trom har flytta med Maarten og Lisette frå Nederland. Han har funne seg godt til rette på garden til Jasper og Nynke van Schaik.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Betlehem i Tysnes kyrkje

Måndag var born frå Vågs-marka barnehage på julevandring mot Betlehem for å finna Jesusbarnet – i Tysnes kyrkje.Dei kom og sette seg under stjernehimmelen ved bålet saman med sauene, i midtgangen framme i kyrkja. Borna sat som tente lys då Marit prest fortalde om det som hende i Betlehem på julenatta.Organist Andre Eide spelte, og borna song medan alle gjekk etter Marit for å...