JULETREBONDE: Per Arne Skorpetveit fortel at mange allereie har reservert juletre frå garden på Skorpetveit.
JULETREBONDE: Per Arne Skorpetveit fortel at mange allereie har reservert juletre frå garden på Skorpetveit.

– Ein får ikkje stort meir kortreiste tre enn desse

Per Arne Skorpetveit og juletregarden er klar for juletida, og nytt av året er at han startar opp med sjølvbetent treutsal i Våge.
Publisert 30.11.2019 kl. 12.00.

– Det er ganske mange som allereie har vore innom og plukka seg ut eit tre, fortel Per Arne Skorpetveit.

På Skorpetveit nord på Skorpo ligg juletregarden til Per Arne, og han er godt i gang med førebuingane til juletida. Per Arne bur på Karmøy, men tar seg mange turar til Tysnes på denne tida av året.

– Kor mykje tid bruker du her på garden?

– Ifølgje kona bruker eg veldig mykje tid her, seier han med eit smil.


Sjølvbetening

I området kring familiehuset på Skorpetveit ligg det fleire felt med grantre. Totalt sett har han fleire tusen tre å passa på. Her kan folk sjølv ta turen og plukka ut det treet dei vil ha. Per Arne fortel at mange har reservert eit tre, og at det nærmar seg tida der folk vil henta treet sitt.

– Eg ser at det er mange som vil ha treet allereie 1. desember, så eg reknar med at eg til helga heng ut sag, øks og informasjon til dei som kjem.

Sjølv om han også tilbyr seg å hogga og pakka, og gjera trea klare for henting, trur han mange finn glede i å både plukka ut sitt eige tre, samt hogga det sjølv.

– Det er mange som fortel at dei har gode minne frå dei sjølv var unge og var med foreldra i skogen for å henta juletre, og som gjerne vil gje det vidare til sine eigne barn, forklarar Per Arne, som også påpeiker at å hogga sjølv er den rimelegste måten å få tak i eit tre frå garden.


Utsalsstad

Per Arne testar også ut noko nytt i denne førjulstida, nemleg ein sjølvbetent utsalsstad i Våge.

– Eg skal prøva det ut med å setja opp nokre tre ved Esso i Våge. Då kan folk sjå om dei finn eit flott tre, og så betala til ein konto eller bruka Vipps, fortel han.

Juletrebonden har tru på at tysnesingane vil vera interesserte i lokalproduserte juletre.

– Det burde vera populært. Det er jo inn med alt som er kortreist, og ein får ikkje stort meir kortreiste tre enn desse, seier han, og peiker på at store kjeder gjerne sel tre importert frå Danmark.


Stella treet

Juletredyrking har blitt ein hobby for pensjonisten Per Arne, og han bruker mykje tid på garden året rundt. No i vinterhalvåret er det ikkje så mykje arbeid å gjera på sjølve trea, men tida går likevel til å leggja til rette for dei som vil kjøpa seg eit tre, og han har mange gode tips å koma med når det gjeld å ta vare på juletreet.

– Det finst mange tips til kva ein kan gjera for å stella juletreet best mogleg etter ein har tatt det inn i stova, men svaret er eigentleg ganske enkelt: vatn, fortel han.

Ein kan finna tips om å bruka både sitronbrus og andre ting i vatnet, noko Per Arne ikkje har særleg tru på.

– Svaret er rett og slett vatn. Det som er viktig er at ein passar på og sørgjer for at treet alltid har vatn. Det må aldri tørka, seier Per Arne, som fortel at eit juletre inne i ei varm stove lett kan slurpa til seg éin liter vatn i døgnet.


Gode tips

Han har også tips til korleis treet kan halda seg friskt etter hogging, og før det kjem inn i stova.

– Mange er opptekne av at juletreet skal vera ferskast mogleg, men trea held seg lenge etter hogging. Nøkkelen er å la det stå oppreist og at botnen på stamma er i kontakt med jord. Så er det viktig å kutta litt av stamma når ein tek treet inn.

Han har også tips når det gjeld å hindra dryssing.

– Det vil alltid vera døde nåler på eit tre. Eg vil rett og slett anbefala å rista treet godt før ein tar det inn, eller spyla treet med hageslange for å få vekk døde nåler. Det pleier eg å gjera, forklarar han.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...