KAN REDDA LIV: I dag er det den nasjonale Røykvarslardagen, og brannsjef Torfinn Kongsvik har fleire tips til å forhindra husbrann i desember. (Arkivfoto)
KAN REDDA LIV: I dag er det den nasjonale Røykvarslardagen, og brannsjef Torfinn Kongsvik har fleire tips til å forhindra husbrann i desember. (Arkivfoto)

I dag har du ei viktig oppgåve

I dag er det den internasjonale Røykvarslardagen. Det vil seia at du må hugsa å byta batteri i alle røykvarslarane dine, kontrollera dei, og kontrollera brannslokkingsutstyret ditt.
Publisert 01.12.2019 kl. 12.00.

– Kvifor har me Røykvarslardagen?

– Den har me for å setja ekstra fokus på å skifta batteri éin gong i året. Det er ein av dei billegaste forsikringane me har, og det reddar liv kvart einaste år i Norge. Difor er dette ein viktig dag, seier brannsjef Torfinn Kongsvik.

Batteri kan ein kjøpa på butikken, og ein får ofte gratis batteri gjennom forsikringsselskapet.

– Viss du kjenner nokon som ikkje kan skifta batteri sjølv, er det fint om du hjelper dei med dette, oppmodar han.


Skil seg ut

Desember er månaden med flest husbrannar.

– Desember skil seg ut frå dei andre månadane i året. Då har folk det ekstra travelt, og ein brukar mykje meir levande lys og elektriske installasjonar enn elles. Det trur eg er med å gjera at det oftare oppstår brann i desember, fortel Kongsvik.


Ikkje bruk utan tilsyn

– Kva er dei vanlegaste brannfellene?

– Levande lys, matlaging, feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av elektrisk utstyr. Særleg det å bruka elektrisk utstyr utan tilsyn, seier han, og oppmodar om å aldri lada mobil om natta, eller nytta vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin eller liknande utan tilsyn.

– Elektrisk utstyr bør kun brukast når ein er til stades og vaken.

Å gå ifrå levande lys skal ein heller ikkje gjera.

– Eit vanleg branntilløp er at levande lys tek fyr i dekorasjonar og slikt, åtvarar brannsjefen.


Sjekkliste

Dette bør du passa ekstra godt på:

– Sjekk røykvarslarane dine, skift batteri, sjekk brannsløkkingsutstyret ditt. Sjå over elektrisk utstyr og installasjonar. Ser du openberre feil, må du få det utbetra med elektrikar, seier Kongsvik.

Det er òg viktig å tenkja gjennom kva ein gjer dersom det oppstår brann. Ver førebudd på kor rømningsvegane og sløkkeutstyret er, og sørg for å varsla andre som er truga av brannen, og 110.


Framgangsmetode

Hugs òg at du skal ha minst éin røykvarslar i kvar etasje.

Anders Amland i Tysnes brann og redning har to enkle metodar for å kontrollera at røykvarslarane i huset gjer jobben sin. Han ser helst at ein utfører begge kontrollane.

– Den første metoden er å trykka på røykvarslarknappen og sjekka at røykvarslaren gir lyd. Den andre er å laga røyk, seier han. Ein enkel og trygg måte å utføra metode to på, er å tenna på og blåsa ut ei fyrstikk framfor kvar røykvarslar.


Tilrår seriekopling

Amland tilrår òg at du skaffar deg seriekopla varslarar. Tidleg varsling kan redda hus og liv.

– Om brannen byrjar på vaskerommet på natta, og du søv i tredje etasje, er det veldig greitt å få ei tidleg varsling.

Til slutt oppmodar han om å vera forsiktig når ein set opp julepynt nær varme lyskjelder, og at ein må hugsa på å aldri gå ifrå levande lys.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Betlehem i Tysnes kyrkje

Måndag var born frå Vågs-marka barnehage på julevandring mot Betlehem for å finna Jesusbarnet – i Tysnes kyrkje.Dei kom og sette seg under stjernehimmelen ved bålet saman med sauene, i midtgangen framme i kyrkja. Borna sat som tente lys då Marit prest fortalde om det som hende i Betlehem på julenatta.Organist Andre Eide spelte, og borna song medan alle gjekk etter Marit for å...