VERDIG VINNAR: Eli K. Johnsen blir løfta fram som ein verdig vinnar av Frivilligprisen 2019. Vel fortent, meiner Per Verner Aase i Frivilligsentralen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
VERDIG VINNAR: Eli K. Johnsen blir løfta fram som ein verdig vinnar av Frivilligprisen 2019. Vel fortent, meiner Per Verner Aase i Frivilligsentralen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Frivilligprisen går til ja-mennesket Eli

– Det må vera mykje i vegen for at eg ikkje skal seia ja.
Publisert 01.12.2019 kl. 06.00.

Det fortel Eli K. Johnsen (74), som er utnemnd til mottakar av Frivilligprisen 2019, som blir delt ut 5. desember.

I ei årrekkje har ho engasjert seg i stort og smått. Kyrkjekaffi, babysong, tekstlesing i kyrkja, drift av «Kulturkafeen» i Våge, medverknad på arrangement i regi av «Klubb Fritio» for utviklingshemma, aktiv medverknad i Tysnes kammerkor, og song og kaffi for dei eldre på omsorgssenteret.

– Eg blei veldig overraska, seier prisvinnaren om då ho blei kontakta med nyhenda.

Ho lèt seg intervjua av «Tysnes» etter litt overtaling frå Per Verner Aase i Frivilligsentralen.

– Eg visste ikkje at noko av det eg gjer kvalifiserer til nokon frivilligpris. Men eg blei veldig glad, då, smiler ho audmjukt.


Løftar fram dei ivrigaste

Det er Frivilligsentralen som deler ut prisen kvart år til personar eller grupper som har gjort eit arbeid for å betra forholda for dei som bur på Tysnes.

– Me har denne prisen for å løfta fram dei flinkaste og ivrigaste frivillige kvart år, seier Aase.

«Prisen skal gjevast til ein frivillig initiativrik person, lokal foreining eller gruppe, som med sine idear og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og i tillegg medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn», står det i nominasjonskriteria.


Sterke kandidatar

I år var det sju nominasjonar og fem nominerte. Dei to som har nominert Eli, vektlegg at ho har bidrege med frivillig arbeid på ymse plan i kommunen i ei årrekkje, og at ho er eit ja-menneske som stiller opp i mange samanhengar. Dei same argumenta går igjen hjå styret i Frivilligsentralen.

– Det er fleire sterke kandidatar, men me har vektlagt breidda og allsidigheita til Eli. Ho har halde på lenge, og gjort mange ting, og er eit ja-menneske, fortel Aase. Tysnes bygdekvinnelag har òg fått to nominasjonar, og grunngjevinga er mykje og variert aktivitet og synlegheit. Dei tre andre kandidatane til Frivilligprisen er Gerhard Alsaker for å ha finansiert seniortreff på OnarTun og for tilrettelegginga for turgåarar som nyttar Blåbærhaugen. Eldbjørg Knudsen er løfta fram som kandidat for arbeidet med å leia Tysnes barnekor og Tysnes Soul Children, og Jorunn Flygansvær er nominert for å ha teke på seg hovudansvaret for seniormiddagane i Reksteren idretts- og kulturbygg.


– Songkompetansen er god å ha

Prisvinnaren har lang fartstid som soknerådsmedlem i Tysnes sokn, og som ansvarleg for kyrkjekaffien.

– Eg gjekk ut då førre sokneråd starta, då hadde eg hatt ansvar for kyrkjekaffi i 14 år, fortel ho.

No er ho tekstlesar, og deler denne oppgåva med tre andre. Elles er ho særs glad i å syngja, og er med i Tysnes kammerkor.

– Der har eg vore med i mange år. Det er heilt topp å syngja, seier ho.

– Den songkompetansen er veldig god å ha på omsorgssenteret, legg Aase til.

Etter at Johnsen måtte avslutta drifta av «Kulturkafeen» på grunn av at den var for lite i bruk, tok det ikkje lange tida før ho fann noko nytt å engasjera seg for; å syngja med dei eldre på omsorgssenteret kvar onsdag. Ho er òg med å hjelpa til på babysong, som er éin gong i månaden, annankvar gong på omsorgssenteret og i kyrkja.

– Eg er veldig sosial av meg, og føler det å syngja for andre er godt både for meg og dei. Og du skulle opplevd babysongen, du, det er så flott, og det gir meg mykje, fortel ho.


Får energi gjennom aktivitetane

Det seier seg sjølv at Johnsen er glad i barn. Ho har fått to barn, som har gjeve ho ti barnebarn og seks oldebarn. Det siste oldebarnet fekk ho for to månader sidan.

– Er det ikkje hektisk med ein så stor familie?

– Nei, joda, no har eg nett fått eit lite oldebarn som bur rett over vegen. Så der må eg innom fleire gongar i veka, smiler ho.

– Kor hentar du energien din ifrå?

– Det er gjennom å få vera med på sosiale ting, og å bidra i kvardagen. Så lenge helsa held seg, så skal eg halda fram, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...