KONFIRMANTKORET: Konfirmantane på Tysnes hausta applaus då dei song «Himmel på Jord», med trusopplærar Heidi Hollekim som dirigent og akkompagnement på piano av André Eide. Det var fyrste gongen konfirmantane opptredde som eige kor.
KONFIRMANTKORET: Konfirmantane på Tysnes hausta applaus då dei song «Himmel på Jord», med trusopplærar Heidi Hollekim som dirigent og akkompagnement på piano av André Eide. Det var fyrste gongen konfirmantane opptredde som eige kor.

Hausta applaus i kyrkja

Konfirmantane i Tysnes hausta stor applaus då dei framførte «Himmel på Jord» av Kurt Nilsen på ljosmessa i Onarheimskyrkja søndag.
Publisert 02.12.2019 kl. 15.08. Oppdatert kl. 15.11.

Og det var ikkje berre dei frammøtte i kyrkja som var nøgde med det dei fekk høyra. Det var og sokneprest Marit I. Espedalen.

– Det er flott å få til eit så godt kor på så lita tid som me har hatt, konkluderte soknepresten, etter at applausen hadde lagt seg.

Det andre musikalske innslaget av konfirmantane, stod Julie Aarvik og Tuva Hatteberg-Olsen for, med akkompagnement på piano av organist André Eide. Dei framførte «Snowman» av Sia.

Det er ein årelang tradisjon med ljosmesse i Onarheimskyrkja fyrste søndag i advent, som starten på det nye kyrkjeåret. Her deltek konfirmantane frå heile Tysnes aktivt i gudstenesta, og kyrkja blir fylt opp med konfirmantar, foreldre, besteforeldre og andre tilhøyrarar. Slik var det også i år.

Soknepresten innleia med å helsa kyrkjelyden godt nytt år med håp, glede og forventning, før kyrkjeklokka slo tre gonger og kyrkjelyden stemde i med «Tenn lys!». Etterå kom konfirmantane i prosesjon oppover kyrkjegolvet.

I preika snakka Espedalen om mørketid og om ljoset som kom til menneska. Om korleis ein morgon kan starta flott, og brått bli uhaldbar. Uventa ting kan skje, ulukker eller dødsfall, som berre skjer, og som ein ikkje kan kontrollera.

– Stol på at det ljosnar når det er mørkast. Å gå ut i mørket krev mot, då er det godt med ljosmessa, sa soknepresten.

Julestemninga fekk ein og fram med salmane i gudstenesta, med både «Det lyser i stille grender» og «Nå er den hellige time, og med «Deilig er jorden» som avslutning.
FIN INNLEIING: Konfirmantane kom i prosesjon oppover kyrkjegolvet. F.v. Julie Aarvik, trusopplærar Heidi Hollekim og Samuel Dalland.
FIN INNLEIING: Konfirmantane kom i prosesjon oppover kyrkjegolvet. F.v. Julie Aarvik, trusopplærar Heidi Hollekim og Samuel Dalland.
7-ARMA LJOSESTAKE: Konfirmantane deltok aktivt i gudstenesta, mellom anna ved tenning av den sjuarma ljosestaken. F.v. Petter Øyjordsbakken Andersland, Andreas Brekke, Iris-Christine Vikingsen, Joakim Christensen, Greger Dalland, Lone Marie Stusvik og Julian Førdedal Huse.
7-ARMA LJOSESTAKE: Konfirmantane deltok aktivt i gudstenesta, mellom anna ved tenning av den sjuarma ljosestaken. F.v. Petter Øyjordsbakken Andersland, Andreas Brekke, Iris-Christine Vikingsen, Joakim Christensen, Greger Dalland, Lone Marie Stusvik og Julian Førdedal Huse.
MUSIKALSK INNSLAG: Tuva Hatteberg-Olsen og Julie Aarvik framførte «Snowman» med akkompagnement av organist André Eide.
MUSIKALSK INNSLAG: Tuva Hatteberg-Olsen og Julie Aarvik framførte «Snowman» med akkompagnement av organist André Eide.

Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.