JULEMARKNAD: Dei som tek turen til julemarknaden i Kulturløo på Drange kan få vera med på å mata villsauene til Helge Drange. (Alle foto: Camilla Korsnes)
JULEMARKNAD: Dei som tek turen til julemarknaden i Kulturløo på Drange kan få vera med på å mata villsauene til Helge Drange. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Helge og familien inviterer til julemarknad i Kulturløo

Inne i Kulturløo på Drange skal dei yngste få oppleva god, gamaldags julestemning når Helge og familien på ny inviterer til julemarknad. Ute får dei vera med på å mata villsauene.
Publisert 03.12.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.17.

Julemarknaden på Drange er blitt ein årviss tradisjon. I år blir det fjerde gongen. Frå ein forsiktig start fyrste året ventar Helge og familien i år storinnrykk til Kulturløo laurdag 7. desember.


Kjem reisande til Tysnes

– Det var mykje folk i fjor, og til tider kaotisk. Signala eg har fått er at me kan venta endå fleire gjester i år, seier Helge, og smiler nøgd.

Kanskje blir det kø på Halhjem for å koma med tysnesferja. I alle fall er det mange frå både Bergen, Askøy og Nordhordland som har meldt at dei vil ta turen.

Han har sikra seg ekstra mannskap til arrangørstaben, for at det skal gå greitt. I år blir dei tolv.

Julemarknaden skal vera ein førjulsdag med gode opplevingar for born, men og litt av kvart både for foreldre og besteforeldre som kjem i lag med borna.

– Hovudmålet vårt er god, gamal julestemning og aktivitetar for borna, forklarar Helge.

Teikne- og juleverkstad er ein av postane på programmet. Allsong blir det også. Helge synest det er stas at Arne Kleppe og Helge Olav Instøy har meldt at dei ynskjer å ta turen.

– Og så tenkjer eg det blir ekstra stas når borna skal få vera med å gje sauene mat, seier han entusiastisk.


Tre spanande etasjar

Omvising i Kulturløo blir det og, for dei som har lyst å sjå den store samlinga av gamle ting, og høyra Helge fortelja levande om historia til mange av dei gamle tinga i samlinga.

I alle dei tre etasjane i løo blir det aktivitetar på julemarknaden. I underhuset, som i tidlegare tider var hestestall, sauehus og hønsehus på garden, har han innreidd til kafé. Her blir det teikne- og juleverkstad på julemarknaden.

I andre etasje er det utstillingar av gamle ting, både i det tidlegare fjøset og i det som ein gong var høystål. Her det det mykje å spanande å sjå for alle som er interessert historie og gamle ting, både gardsreiskapar og ulike hushaldsartiklar som fanst på eit tysnessmåbruk både før og etter siste verdskrig.

Utstillingar finn ein også på skukkjen, her er det store landbruksreiskapar som han har teke vare på. På søre skukkjen har han laga nytt golv, her skal familiemedlemer stilla ut og selja eigne varer.

På julemarknaden blir det også utstillingar og sal av varer og lokale produkt frå Tysnes. Her kjem Anna Sofie Epland, Gunvor Sundal Davidsen og Britt Rage, desse skal vera i andre etasje. Det skal og Bigarden, som sel honning. Sal av ost frå Myrdal og pølser frå Dalland blir det også. Julemarknaden i Kulturløo skal vera for alle aldrar.


MYKJE Å STUDERA: I andre høgda i Kulturløo kan du mellom anna sjå på gamle symaskiner og strykejern.
MYKJE Å STUDERA: I andre høgda i Kulturløo kan du mellom anna sjå på gamle symaskiner og strykejern.
YNSKJER VELKOMEN: Helge har alltid nye prosjekt på gang. Nyleg blei denne flotte bardisken av eik til.
YNSKJER VELKOMEN: Helge har alltid nye prosjekt på gang. Nyleg blei denne flotte bardisken av eik til.
INNPÅSLITEN: Væren på Drange er for tida på damejakt.
INNPÅSLITEN: Væren på Drange er for tida på damejakt.

Siste saker Gå til framsida