SOSIALT: Kåre Torbjørnsen oppfordrar fleire til å bli med på seniortreffa i Kulturhuset på Reksteren. (Foto: Privat)
SOSIALT: Kåre Torbjørnsen oppfordrar fleire til å bli med på seniortreffa i Kulturhuset på Reksteren. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Publisert 08.12.2019 kl. 11.00.

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett på kvarandre, utan å omgåast meir enn høgst nødvendig – no også har vorte kultur på landsbygda.

Sist laurdag arrangerte Reksteren Idrettslag den no etter kvart tradisjonelle førjulsfesten i Kulturhuset. Eg var der. Det er alltid litt spennande å sjå kven ein vert sitjande saman med til bords. Eg og Liv kom litt tidleg, og vart av toastmaster vist til bord nummer tre. Me følgde rådet og sessa oss der. Om litt vart alle plassar ved bordet opptekne.

Eg vart sitjande rett ovanfor ei ung, staseleg dame (berre vel eitt år eldre enn meg.) Eg kjende henne sånn passe. Visste kven ho var. Eg har vakse opp på nedre Dalsgård. Eg visste at besteforeldra hennar var næraste naboane våre på midtre Dalsgård. Eg minnast så godt dei to koselege naboane våre, Anton og Agate, eller Antonen og Ågeto som var dei daglegdagse namna.

Når ein møtest slik og skal prata saman, er det ofte lettare å få praten i gang om der er tangeringspunkt i fortid. Det var det for oss to. Eg fortalde historier som ho aldri hadde høyrt, og ho fortalde om det eg ikkje kjende til. Det var kjekt.

No er sjølvsagt førjulsfest berre ein gong for året. Men Reksteren Idrettslag arrangerer noko anna ein gong for månaden, noko som tener same formål. Ein gong i månaden er der Seniordag i Kulturhuset. Frå oppstarten for nokre år sidan til no har tilslutninga til arrangementet hatt ein stor vekst. Men rikeleg plass til fleire er der, og der er ingen kontroll på alder, 40+, 50+ eller 60 og så oppover. Arrangementet er midt i veka, midt på dagen og varer ca to timar. Du får ein god middag, du får kaffi og kaker, og så det viktigaste: du får møta folk du gjerne ville ha prata med, men aldri får treffa.

Treng du skyss, let det seg ordna. Og prisen er rimeleg – kr 100 så langt. Eg vil oppfordra deg som les dette og kunne tenka deg å koma, om at du let tanken verta til handling. Og alle oss andre, la oss prøva å motivera nye til å bli med.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.