SOSIALT: Kåre Torbjørnsen oppfordrar fleire til å bli med på seniortreffa i Kulturhuset på Reksteren. (Foto: Privat)
SOSIALT: Kåre Torbjørnsen oppfordrar fleire til å bli med på seniortreffa i Kulturhuset på Reksteren. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Publisert 08.12.2019 kl. 11.00.

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett på kvarandre, utan å omgåast meir enn høgst nødvendig – no også har vorte kultur på landsbygda.

Sist laurdag arrangerte Reksteren Idrettslag den no etter kvart tradisjonelle førjulsfesten i Kulturhuset. Eg var der. Det er alltid litt spennande å sjå kven ein vert sitjande saman med til bords. Eg og Liv kom litt tidleg, og vart av toastmaster vist til bord nummer tre. Me følgde rådet og sessa oss der. Om litt vart alle plassar ved bordet opptekne.

Eg vart sitjande rett ovanfor ei ung, staseleg dame (berre vel eitt år eldre enn meg.) Eg kjende henne sånn passe. Visste kven ho var. Eg har vakse opp på nedre Dalsgård. Eg visste at besteforeldra hennar var næraste naboane våre på midtre Dalsgård. Eg minnast så godt dei to koselege naboane våre, Anton og Agate, eller Antonen og Ågeto som var dei daglegdagse namna.

Når ein møtest slik og skal prata saman, er det ofte lettare å få praten i gang om der er tangeringspunkt i fortid. Det var det for oss to. Eg fortalde historier som ho aldri hadde høyrt, og ho fortalde om det eg ikkje kjende til. Det var kjekt.

No er sjølvsagt førjulsfest berre ein gong for året. Men Reksteren Idrettslag arrangerer noko anna ein gong for månaden, noko som tener same formål. Ein gong i månaden er der Seniordag i Kulturhuset. Frå oppstarten for nokre år sidan til no har tilslutninga til arrangementet hatt ein stor vekst. Men rikeleg plass til fleire er der, og der er ingen kontroll på alder, 40+, 50+ eller 60 og så oppover. Arrangementet er midt i veka, midt på dagen og varer ca to timar. Du får ein god middag, du får kaffi og kaker, og så det viktigaste: du får møta folk du gjerne ville ha prata med, men aldri får treffa.

Treng du skyss, let det seg ordna. Og prisen er rimeleg – kr 100 så langt. Eg vil oppfordra deg som les dette og kunne tenka deg å koma, om at du let tanken verta til handling. Og alle oss andre, la oss prøva å motivera nye til å bli med.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...