E39: Det er viktig at grunneigarane blir høyrde, at innspela som dei kjem med blir seriøst vurderte og tekne omsyn til, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)
E39: Det er viktig at grunneigarane blir høyrde, at innspela som dei kjem med blir seriøst vurderte og tekne omsyn til, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Publisert 09.12.2019 kl. 06.00.

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.

Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og samla på at den nye ferjefrie stamvegen bør kryssa Langenuen i sør, med bru mellom Hodnanes og Jektevik.

Det er heilt klart at det er både fordelar og ulemper med eit gigantprosjekt som E39 gjennom Tysnes. Det blir mange kilometer med ny veg gjennom bygdene våre. Mange grunneigarar blir råka. Truleg er det mange av desse som helst ikkje ynskjer vegen over eigedomen sin. Det må storsamfunnet ha respekt for.

På informasjonsmøtet i Grendatun nyleg fortalde prosjektleiar Signe Eikenes at vegvesenet vil møta grunneigarar og andre som blir råka av prosjektet. Til «Tysnes» fortalde prosjektleiaren at det er viktig for vegvesenet å høyra på grunneigarane, og kva som er viktig for dei. Det er eit godt utgangspunkt for det vidare planarbeidet.

Når storsamfunnet skal ta seg til rette på andre sine eigedomar, er det ikkje nok at grunneigarane får koma med innspel. Det er og viktig at grunneigarane blir høyrde, at innspela som dei kjem med blir seriøst vurderte og tekne omsyn til. Det er mange som bur og har eigedom langs den lange lina mellom Kaldafoss i nord og Hodnanes i sør. Det vil bli mange utfordringar undervegs. Vegvesenet vil få ei omfattande oppgåve når dei skal løysa lokale utfordringar. Me forventar at både vegvesenet og lokalpolitikarane våre går inn i slike diskusjonar med ope sinn, og at me til slutt får ein plan og eit vegprosjekt som flest mogeleg kan leva med.

Ei av dei store utfordringane på traséen blir å kryssa Søreidsdalen eller Søreidsvågen. Ei bru over dalen kan bli liggjande 60 meter over havet. Det vil bli eit særdeles dominerande prosjekt i det lokale landskapet på Søreide. Kryssing av Bårdsund er eit anna prosjekt som vil bli særs dominerande, med bru over sundet.

Når storsamfunnet skal investera 30-40 milliardar kroner i ny stamveg, bør det i alle fall ikkje stå på kroner og øre for å tilpassa seg lokale ynske.

• Les også: Bruløysinga fører til glede og fortviling


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...