AUKA STØTTE: Øystein Vaage var i november i formannskapet for å fortelja kvifor Tysnesfest søkte om auka tilskot frå kommunen.
AUKA STØTTE: Øystein Vaage var i november i formannskapet for å fortelja kvifor Tysnesfest søkte om auka tilskot frå kommunen.

Søkte om meir pengar

Etter underskotet i fjor er Tysnesfest i år tilbake på pluss-sida. Samtidig er kommunepolitikarane innstilte på å auka støtten til festivalen.
Publisert 13.12.2019 kl. 15.00.

– Tala blir ikkje heilt klare før i januar, men me ligg an til å gå 400-500.000 i pluss i år, fortel Øystein Vaage, dagleg leiar for Tysnesfest.

Han er glad for at dei har snudd det store underskotet frå fjoråret til eit overskot i år.

– Omsetninga er litt høgare enn i 2018, samtidig som me har mykje lågare kostnader, forklarar han.


Økonomiske utfordringar

I november møtte Vaage politikarane i formannskapet. Politikarane skulle då handsama Tysnesfest sin søknad om auka tilskot frå kommunen. Dei siste tre åra har festivalen fått 400.000 kroner i årleg tilskot, men formannskapet gjekk med på å auka summen til 550.000 kroner.

– Me søkjer ikkje om større tilskot for moro skuld. Det er noko me verkeleg treng, fortel han.

Han forklarte blant anna for politikarane at han opplever auka kostnadar knytt til booking av artistar.

– Me ser at prisane har auka kraftig på ein del norske artistar, fortel han, og trekkjer fram eit eksempel:

– Ein artist som me booka i 2016 for 150.000 kroner, kostar no 850.000. Andre festivalar som Øya, Palmesus og Stavernfestivalen, som me kjempar mot når det gjeld publikum, har økonomi til å booka dei største artistane, seier han.

Han peiker også på at det ikkje er artistane som er den største utgiftsposten til festivalen.

– Me har til dømes 1,6 millionar i utgifter til tryggleik, og me har 2,4 millionar til lys- og lydproduksjon. Me har òg kring éin million i utgifter til buss, hurtigbåt, artisttransport og hotell, som me ikkje hadde hatt om me hadde vore lokalisert på fastlandet, forklarar han.

Etter underskotet i 2018, måtte festivalen permittera kontorleiarstillinga og halvparten av Vaage si stilling som dagleg leiar, noko som viste seg å vera nødvendig.

– Hadde me ikkje permittert, så hadde me gått i null eller minus i år.


Ringverknader

Vaage meiner det er positivt for heile kommunen at Tysnesfest får auka tilskot.

– Den støtta me søkjer om vonar me politikarane vil sjå på som «utgift til inntektstileigning». Det dryp tilbake til kommunen, seier han.

– Festivalen har vore god marknadsføring for Tysnes, og dei som kjem hit legg igjen mykje penger. I tillegg går det mykje ut til lag og organisasjonar. I år betalte me ut kring éin million kroner, og over halvparten gjekk til laga på Tysnes, seier han.


Nøgd med festivalen

Vaage fortel at han er strålande nøgd med gjennomføringa av festivalen i sommar.

– Eg seier det vel gjerne kvart år, men eg synest at me i år hadde den beste festivalen me har hatt, seier han.

Arbeidet med å planleggja Tysnesfest 2020 er godt i gang, og fleire artistar er allereie på plass. Tysnesfest har mellom anna allereie lansert Hellbillies, CC Cowboys, TIX, Highasakite og Hjerteslag.

– Me liker veldig godt dei artistane me har lansert, fortel Vaage, som samtidig avslører at dei har fleire namn klare på blokka, inkludert nokre internasjonale godbitar.

Dermed er Gjerstadprogrammet i god gang med å forma seg.

– Me såg i år at å «sjangra» dagane hadde god effekt, så neste år blir det ein folkeleg torsdag, ungdomeleg laurdag og ein god miks på fredagen.

Han kan også avsløra at fleire av dei andre programpostane som slo godt an i sommar, også blir med vidare i 2020.

– Både Tysnesfest UNG og dødsing må me ha med vidare, avsluttar Vaage.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...