JUL I MBULU: I oktober kom Frøydis Nordbustad (t.h.) og Nora Klungseth til Tysnes for å takka for all støtte. No er dei på ny ute på oppdrag i Mbulu for Tanzania-prosjektet.
JUL I MBULU: I oktober kom Frøydis Nordbustad (t.h.) og Nora Klungseth til Tysnes for å takka for all støtte. No er dei på ny ute på oppdrag i Mbulu for Tanzania-prosjektet.

Skal feira jul i Mbulu

Tanzaniaentusiastane Frøydis Nordbustad og Nora Klungseth skal feira jul i Mbulu.
Publisert 13.12.2019 kl. 12.00.

I oktober var dei to på takkesamvær i Tysnes bedehus for å takka tysnesingane for all støtte opp gjennom åra til Frøydis Nordbustad sitt arbeid i Tanzania, og spesielt til lese- og skriveopplæringa dei siste ti-femten åra.

I månadsskiftet oktober-november sette dei seg på flyet til Tanzania på ny. Denne gongen blir det ein ekstra lang arbeidsperiode i Mbulu.

– Me skal feira jul her og reiser heim att i januar, melder dei to.


Vassproblem

Det er tørketid i landsbyen for tida, og utfordringane står i kø.

– Det er lang kø for å få plass i Tysnesbarnehagen, og dei slit med vassproblem. Dei får vatn frå bynettet i to timar annankvar dag. Situasjonen er fortvilande, forklarar Nora Klungseth.

For dei vel 6.000 kronene som kom inn på kollekten i Tysnes bedehus, har dei no starta arbeidet med å grava hol til ein ny vasstank. Men dei treng meir pengar. Vasstanken er budsjettert til 43.000 kroner pluss kostnad til takrenner. No håpar dei på gåvehjelp til prosjektet, både frå Tysnes og resten av Norge.

– Situasjonen er rett og slett dramatisk, med vatn fire-fem timar per veke til 40 born og åtte vaksne. Og det aller verste er at det er på denne årstida det er aller varmast, seier ho.


Men og glede

Det er heldigvis ikkje berre utfordringar for Frøydis og Nora.

– Det er mykje å gle seg over og, fortel dei to.

Fredag var det årsavslutning for skulane og barnehagane. Det er 20 born i barnehagen som skal byrja på skulen i januar. Dei har hatt eksamen i swahili og engelsk, lesing og skriving.

– Det er imponerande kor godt dei klarte diktatoppgåva og matteoppgåvene. Og lærar Berta gledde seg over å kunna visa Frøydis eksamensresultata, melder Nora.


VASSPROBLEM: Det er tørketid og vassmangel for Tysnesbarnehagen. Arbeidet med ny vasstank er i gang. (Foto: Nora Klungseth)
VASSPROBLEM: Det er tørketid og vassmangel for Tysnesbarnehagen. Arbeidet med ny vasstank er i gang. (Foto: Nora Klungseth)
NØGD LÆRAR: Berta viser elevane sine gode eksamensresultat til Frøydis. (Foto: Nora Klungseth)
NØGD LÆRAR: Berta viser elevane sine gode eksamensresultat til Frøydis. (Foto: Nora Klungseth)

Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...