BLEI OVERRASKA: Damene på Bruntveit Handel, Anne-Karin Bruntveit og Lene Bergesen Kleppe, fekk ei positiv overrasking då dei blei overrekt juleblomen denne veka. (Foto: Camilla Korsnes)
BLEI OVERRASKA: Damene på Bruntveit Handel, Anne-Karin Bruntveit og Lene Bergesen Kleppe, fekk ei positiv overrasking då dei blei overrekt juleblomen denne veka. (Foto: Camilla Korsnes)

– Me skal halda på så lenge det er liv i oss

Denne veka er det beteninga på Bruntveit Handel som får juleblomen.
Publisert 14.12.2019 kl. 06.00.

– Eg hadde ikkje tenkt tanken eingong, seier Lene Bergesen Kleppe, der ho står og tek imot julestjerna med tårer i augo.

– Det er jo liksom slikt som...

– ...ein berre ser at andre får, fullfører Anne-Karin Bruntveit.


Kjekt å få ei anerkjenning

Damene har styrt skuta på Bruntveit Handel i ei årrekkje. Anne-Karin overtok nærbutikken i 1998, og Lene har vore medansvarleg i sju-åtte år, viss ho hugsar rett.

– Tida går så fort, ler dei.

– Det er alltid kjekt å få anerkjenning for arbeidet ein gjer. Me gjer det jo med glede, men det er kjekt å få ein blome for det, seier Lene.

– Den set me veldig stor pris på. Når ein har drive på i så mange år er det stas å få eit slikt bevis på at kundane set pris på oss, legg Anne-Karin til.


Skal halda vidare stand

Nærbutikken på Bruntveit er den siste bedrifta i området som held stand.

– Alt er nedlagt her, og me er siste bastion. Men me skal halda på så lenge det er liv i oss, lovar dei.

Om sommaren er det full rulle, spesielt i juli. Då får butikken inn ein fjerdedel av den årlege omsetnaden.

– Me overlever på sommarinntektene. Men dei skal heldigvis ha mat dei som er her resten av året òg, smiler dei.


Altmogleg-damer

Vinteren nyttar dei til å lada opp til våren, men det er alltid noko å henga fingrane i. Særleg torsdag er ein travel dag. Det er nemleg vareleveringsdag, både for varer inn til butikken og ut av butikken.

– Me har på det jamne åtte-ti eldre som ringjer og bestiller varer, som me køyrer heim til dei, fortel dei.

– Me hjelper dei så gjerne litt ekstra òg, anten med å byta ei lyspære..., seier Anne-Karin.

– ...eller å setja opp ei musefelle, held Lene fram.

– Og så er me nokon å snakka med. Det er ikkje alltid at dei har andre å snakka med i løpet av nokre dagar, fortel dei.


Alltid like blide

Det er Guro Våmartveit frå Reksteren og Augvald Fosen frå Bergen som har nominert beteninga på Bruntveit Handel til å få juleblomen.

– Dei er nokre englar. Sørvisen på den butikken er noko du skal leita lenge etter, seier Guro.

Ho fortel at dei er hjelpande på alle måtar, og alltid like blide.

– Eg trur aldri at eg har sett dei anna enn blide, noko tid. Og dei hjelper med kva det måtte vera, både i butikken og elles, fortel ho.


Ein god møteplass

Augvald vil løfta fram den sosiale profilen til landhandelen.

– For oss med tilhøyrsle der, er det ikkje berre ein butikk, men òg ein form for sosial institusjon, eller ein møteplass, fortel han.

– Det er ei lita øy, og begrensa med møteplassar. Dei har vore flinke til å pleia den biten, meiner han.

Han har hytte på Reksteren, og er der mykje på sommaren, men òg resten av året.

– Når me handlar på Bruntveit er dei alltid smilande og greie, gir skikkeleg sørvis og har eit godt utval i forhold til storleiken på butikken. Det tyder at me slepp å handla andre plassar, og at me har ein sosial møtestad. Du er alltid velkomen der, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.