STORT PROSJEKT: Neste år startar bygginga av nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. (Arkivfoto)
STORT PROSJEKT: Neste år startar bygginga av nytt mellomtrinn ved Tysnes skule. (Arkivfoto)

Leiar: Skulesatsing er viktig for lokal optimisme

Publisert 15.12.2019 kl. 06.00.

Tysnes kommune satsar 70 millionar på eit flunkande nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er ei offensiv og positiv satsing på skulen i Tysnes.

I sist veke blei det kjent at det er det byggjefirmaet Leigland Bygg frå nabokommunen Fusa som får oppdraget. Kontrakten skal skrivast under i komande veke. Då skal alt vera klappa og klart for den største utbygginga i Tysnes-skulane på lang tid. Arbeidet skal etter planen ta til tidleg i 2020.

Det er godt nytt for alle som er opptekne av ei positiv utvikling for tysnessamfunnet at politikarane i Tysnes samrøystes går inn for å satsa så store summar på å byggja opp eit meir funksjonelt og moderne skulebygg på Gjerstad. Det var enkelte røyster som hevda at Tysnes valde feil prioritering då ein valde å byggja eit heilt nytt omsorgssenter som prioritet nummer ein, og at skuleutbygginga på Gjerstad blei prioritert som nummer to. Valet den gongen viste at satsing på dei eldre i Tysnes har høg prioritet i kommunen.

No er det dei yngre som bør og skal prioriterast. Det er borna og ungdomane som er framtida til Tysnes. Det er viktig å leggja til rette for at unge familiar ser på Tysnes som ein attraktiv plass å bu, og at både skuletilbod og barnehagetilbod er så attraktive at unge familiar blir verande på Tysnes, og forhåpentlegvis at endå fleire flyttar hit.

Eit nytt og flott mellomtrinn på Tysnes skule vil i alle fall vera eit positivt moment når Tysnes skal reklamera for å få fleire innbyggjarar. Tysnes skule bør med dette nybygget vera godt rusta til å ta imot endå fleire elevar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe fortalde til avisa tidlegare i haust at neste prosjekt er ny barnehage på Onarheim, med planlagt oppstart i 2021. Med det nybygget på plass vil skulen kunna ta i bruk dei noverande barnehagelokala, og Onarheim skule vil dermed vera rusta for fleire år framover. Det vil vera positivt for skulen der.

Når arbeidet med E39 skrir fram, og ein får ei endeleg stadfesting på om prosjektet blir realisert, bør ein også leggja konkrete planar for framtida til Uggdal skule.

Gode og attraktive skular er grunnlag for å få unge familiar til å slå rot i Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.