PÅDRIVAR: «Det er fortsatt et meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast», skriv Øyvind Halleraker i dette lesarinnlegget. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)
PÅDRIVAR: «Det er fortsatt et meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast», skriv Øyvind Halleraker i dette lesarinnlegget. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)

Debatt: Hordfast vs. ferjefri E39

Publisert 16.12.2019 kl. 06.00.

Det skjer mye spennende omkring Hordfast om dagen, selv om enkelte medier og motstandsgrupper forsøker å skape et annet bilde. Nylig la to uavhengige konsortsiegrupper fram resultatet av arbeidet med et konsept for flytebroen, som de etter oppdrag fra Statens vegvesen har arbeidet med i ett år. Selv om de har arbeidet uavhengig av hverandre, kom de fram til samme prinsipielle løsning og redusert kostnad. Løsningen er også kvalitetssikret av Det Norske Veritas.

Statens vegvesen har gjort en solid jobb med å få kostnadene ned fra 43 milliarder og ned imot 30 milliarder (2016-kr). Nær halvparten av kostnaden (14-15 milliarder) vil bli betalt av brukerne, som får gratis vei etter 15 år, i motsetning til evig og dyr ferjedrift. Bare Halhjem- Sandvikvåg-forbindelsen koster nær 600 millioner i året å drifte.

Hordfast som prosjekt er et av Norges suverent mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt, og vil derfor bidra med store verdier i nasjonaløkonomien. Hordfast har en netto nytte pr budsjettkrone på 79 øre! Det vil si at staten tjener 79 øre for hver krone som investeres. Det er unikt i norsk sammenheng.Dessuten er Hordfast og Rogfast Sør-Vestlandets framtidige «Intercity tilbud». Her er som kjent ikke noen jernbane, og bo- og arbeidsmarkeder må bindes sammen med vei.En redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til 2 timer åpner for nye bo- og arbeidsmarkeder og regional utvikling i en sterk eksportretta næringsregion.

Industrien vår er svært interessert i nye markeder, og har lansert spennende løsninger for industriell stålproduksjon av pongtonger, brokasser og tårn. Likeledes har aluminiumsløsninger blitt lansert av verft som er eksperter på dette. Dette kan bli en viktig del av omstillingsprosessen som industrien vår står overfor, og som også kan gi spennende eksportmuligheter.

Realiseringen av Hordfast vil redusere Co2-utslipp med opp mot 4 millioner tonn/40 år, basert på de teknologiperspektivene vi ser i dag (ref. Statens vegvesen og Avinor). Det snakkes mye om batteridrift på ferjer. Utslippsreduksjon på alle transportmidler er jo et mål i seg selv, men ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv. Ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg bruker dessuten i dag 45 minutter, som er 5 minutter mer etter de nye hybridfergene kom i april. Tilsvarende ferjestrekning på vei i framtida er 11 minutter!

Ferjefri E39 er en langsiktig visjon, men Hordfast er reelt og det mest lønnsomme enkeltprosjektet i innspillsdokumentet fra SVV til NTP, fordi det bygger sammen 1 million mennesker/500.000 arbeidsplasser, med en dramatisk kortere reisetid!

Regjeringen har gitt full støtte til prosjektet i mange sammenhenger, nå sist av Samferdselsministeren i debatten om hele ferjefri E39. Kommunedelplanen ble vedtatt av KMD i september, og reguleringsplanene er godt i gang med en god post på statsbudsjettet, som ble vedtatt forleden. Prosjektet er høyt prioritert i Statens vegvesen idet det ligger betydelige midler inne i handlingsplanprogrammet 2018-2023, og altså nå sist i statsbudsjettet.

Det nye selskapet Nye Veier AS har oversendt sin liste over prosjekter de ønsker å overta, Hordfast er blant disse. Vi har hatt samtaler med dem. Deres interesse for prosjektet er ikke knyttet til forslaget deres om indre trase, slik enkelte medier har framstilt det. De aksepterer selvsagt at det her foreligger vedtak på trase og hovedløsninger, og vil eventuelt ta utgangspunkt i dette. Dette betyr at Norges to utøvende statlige organisasjoner for veibygging gjerne vil bygge Hordfast! Det blir en spennende avgjørelse som Samferdselsministeren og Regjeringen vil ta på et senere tidspunkt.

I mellomtiden registrerer vi at vår dyktige samferdselsminister John Georg Dale stadig kommer med nye og spennende løsninger, også for Statens vegvesen sitt arbeid. Nå sist at det skal åpnes for tidligere involvering og samarbeid med entreprenørbransjen. Dette vi minske forskjellen på Nye Veier og Statens vegvesen sine arbeidsbetingelser.

Endelig er det fortsatt et meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast, dette er uendret og det setter vi stor pris på.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...