FERJETUR: Tysdag 10. desember tok medlemer i Venelaget ned montasjen om jåttseglarane. Det vart også litt tid til ein kopp kaffi, svele og litt drøs. Frå venstre: Hans Ole Dalland, Olav Kalgraf, John Johnsen og Bjørn Helge Epland. (Foto: Kjell A. Lunde, som også var med på jobben)
FERJETUR: Tysdag 10. desember tok medlemer i Venelaget ned montasjen om jåttseglarane. Det vart også litt tid til ein kopp kaffi, svele og litt drøs. Frå venstre: Hans Ole Dalland, Olav Kalgraf, John Johnsen og Bjørn Helge Epland. (Foto: Kjell A. Lunde, som også var med på jobben)

Jåttseglarane til M/F «Kommandøren»

Publisert 17.12.2019 kl. 22.14.

Dei som har reist med MF «Selbjørnsfjord» den siste tida, har kanskje registrert at montasjen om jåttseglarane frå Tysnes er teken vekk frå salongen. Dette skuldast sjølvsagt at det snart skal ei ny ferje inn på sambandet.

Montasjen blei teken ned av medlemar i Venelaget for jåttseglarane 10. desember, og fram til M/F «Kommandøren» kjem i drift frå årsskiftet, er den lagra i eit lokale i Våge.

– Det var hausten 2011 at montasjen kom på plass i den eine salongen til M/F «Selbjørnsfjord». I løpet av desse åra har mange hatt glede og interesse av å lesa om og sjå bileta av dei mange tysnesingane som markerte seg så sterkt i amerikansk yachtsegling og America`s Cup i perioden 1900-1940, skriv Hans Ole Dalland i Venelaget til «Tysnes».

Gjennom desse åtte åra har jåttlaget fått mange hyggelege tilbakemeldingar på at montasjen og soga om jåttseglarane har gjort lukke. No står eit ferjebyte for tur.

– Når M/F «Selbjørnsfjord» no skal i eit nytt samband, var det naturleg at jåttseglarane får plass i den nye ferja M/F «Kommandøren». Det er her i vårt lokale område dei høyrer heime og har aktualitet. Difor får reisande også i åra som kjem «reisefølgje» av dei staute og dyktige jåttseglarane, sluttar Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...