VERDIG VINNAR: «Å gje kulturprisen til grendalaget i Solheimsdalen var eit godt val», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Her frå overrekkinga i kommunestyresalen på tysdag. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
VERDIG VINNAR: «Å gje kulturprisen til grendalaget i Solheimsdalen var eit godt val», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Her frå overrekkinga i kommunestyresalen på tysdag. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Velfortent pris til Solheimsdalen grendalag

Publisert 19.12.2019 kl. 11.00.

Tysdag blei Solheimsdalen grendalag med leiar Hans Tore Brekke i spissen heidra med Tysnes kommune sin kulturpris for 2019.

Det er ei fortent utmerking som me trur vil ha særdeles brei støtte i heile Tysnes.

Med Hans Tore i spissen har dei få eldsjelene i grendalaget i Solheimsdalen verkeleg sett museums-Tysnes på kartet. Det gamle skulehuset i Solheimsdalen er blitt Tysnes skulemuseum, nærast heilt identisk slik det var då det var grendaskule i dalen fram til skulen blei lagt ned på slutten av 1950-talet. Å stiga inn i skulestova i dag, kjenna lukta, prøvesitja dei gamle pultane og sjå med eigne auge korleis det skal ha vore å vera elev den gongen, ja, det vekkjer nok kjensler hjå dei som opplevde denne tida. For nyare generasjonar er det også viktig å kunna sjå korleis foreldre og besteforeldre hadde det for berre nokre tiår sidan. Dette er god dokumentasjon frå nyare historisk tid. Og det gjeld ikkje berre for Tysnes, nærast over heile landet har det vore grendaskular som i Solheimsdalen.

Å gje kulturprisen til grendalaget i Solheimsdalen var eit godt val.

Entusiastane i Solheimsdalen er eit godt døme på den entusiasmen for friviljug arbeid som me ser kringom i bygdene våre. Dugnadsiveren er stor i Tysnes. Det er gledeleg. Tysnessamfunnet hadde vore fattig utan all denne friviljuge innsatsen. I takketalen i kommunestyret fortalde Hans Tore Brekke at det er fleire som er med på dugnad i Solheimsdalen enn det er innbyggjarar i dalen. Det fortel i grunnen veldig mykje.

Dei siste vekene har «Tysnes» delt ut ein juleblom til fleire utvalde tysnesingar for deira innsats for andre. Det er mange fleire som burde vore heidra enn det me har hatt plass på «Sistesio» i avisa. Tipslista frå lesarane våre har vore lang over kven som burde få ein juleblom.

Det er ikkje tvil om at det er mange eldsjeler kringom i lokalsamfunnet. Dei gjer ein utruleg viktig jobb både for enkeltpersonar og for grupper. Store delar av idretts- og kulturlivet i Tysnes er bygd opp på entusiasme og friviljug arbeid. Me bur i ein kommune med under tre tusen innbyggjarar, og har eit blomstrande kulturliv som er på høgd med mange større kommunar.

I desse juletider skal me gle oss over alt som skjer i Tysnes og setja pris på alt friviljug arbeid som blir lagt ned.

I redaksjonen i «Tysnes» gler me oss også over alt det positive som skjer i lagslivet på Tysnes. Det er alltid kjekt å formidla slike gode saker til lesarane våre.

I den rekordstore juleavisa som me har gitt ut i dag, håpar me at du finn mykje godt lesestoff om folk og samfunn i Tysnes. Målet er at juleavisa skal vera med å spegla mykje av det positive som skjer i kommunen vår.

Med det ynskjer me alle lesarane våre ei retteleg god jul, og eit godt nytt år!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...