TOTALSKADA: Eit eldre bustadhus på Reksteren er totalskada etter brann med kraftig røykutvikling. Brannen tok til fyrste juledag om morgonen. Brannsjef Torfinn Kongsvik med ryggen til.
TOTALSKADA: Eit eldre bustadhus på Reksteren er totalskada etter brann med kraftig røykutvikling. Brannen tok til fyrste juledag om morgonen. Brannsjef Torfinn Kongsvik med ryggen til.

Brannvarslar redda liv på Reksteren

Ein familie på fem er huslause etter ein tragisk bustadbrann på Reksteren fyrste juledag om morgonen.
Publisert 25.12.2019 kl. 13.05. Oppdatert kl. 15.59.

– Alle som var i huset er sjekka av lege og helsepersonell, og det er ingen personskade, fortel vakthavande politi frå Fusa lensmannskontor til «Tysnes» på brannstaden fyrste juledag om føremiddagen.

Det var litt før klokka 09.00 politiet fekk melding om brann i ein einebustad i Frøkedal på Reksteren. Alle naudetatane rykte ut til staden; Tysnes og Ølve brannvesen med til saman fem brannbilar, politiet frå både Fusa og Tysnes, ambulanse og lege. BKK var og på plass for å kopla straumen frå bustadhuset.


Vakna av brannvarslar

Vakthavande politi på brannstaden seier til «Tysnes» at familien vakna av brannvarslaren. Det var då mykje røyk i soverommet.

– Brannvarslaren har nok ein gong redda liv, seier vakthavande politi.

Då dei kom seg ut, såg dei fyr på husveggen utvendig. Dei starta då omgåande sløkking sjølve, samstundes som dei fekk varsla naboar som kom til. Etter kvart kom både ambulanse, politi og brannvesenet.

Ifølgje politiet er det eit gamalt hus som gjorde sløkkearbeidet vanskeleg.

Huset er totalskada, både på grunn av brannen og sløkkearbeidet.

Politiet har starta etterforsking. Brannårsaka er det så langt vanskeleg å seia noko om.


Rykte ut med fullt mannskap

Då «Tysnes» var på staden om føremiddagen, var brannmannskapa i full gang med å ta av takstein på huset for å sjekka at det ikkje brann mellom taket og loftet. Det var framleis ein del røykutvikling frå huset, og røykdykkarar var på jobb inni huset.

– Det kan sjå ut som brannen har krope inn i vegger og hulrom. No prøver me å få tak i flammane. Det er vanskeleg å koma til, så me må ta det frå utsida, fortel brannsjef Torfinn Kongsvik til «Tysnes».

Brannvesenet fekk melding om brannen litt før klokka 09.00. Brannsjefen fortel at dei rykte ut med fullt mannskap.

Ein av brannmanskap som bur på Amland køyrde direkte til brannstaden.

– Han oppdaterte oss med god info om brannstaden og om vasskjelder, på den måten kunne me planleggja på vegen utover, seier Kongsvik.

I tillegg til eige mannskap frå Tysnes, fekk Kongsvik også tilbod frå 110-sentralen om hjelp frå Ølve brannvesen.

– Det takka me ja til. Det er alltid greitt å ha godt mannskap i situasjonar som dette. Me slit lett ut røykdykkarane. Det er viktig å ha røykdykkarar for å koma til, seier han.

Han rosar samarbeidet med Kvinnherad som heilt uvurderleg.

– Det kjem både brannvesenet og dei som er utsett for brann til gode, legg han til.

Kongsvik fortel at dei kjem til å ha vakt på brannstaden utover.

– Me kan ikkje sleppa dette med det fyrste. No må me sikra mat til mannskapa, informerer han.


FULL UTRYKKING: Brannvesenet i både Tysnes og Ølve rykte ut. Det gjorde og politiet frå Tysnes og Fusa, og ambulansen.
FULL UTRYKKING: Brannvesenet i både Tysnes og Ølve rykte ut. Det gjorde og politiet frå Tysnes og Fusa, og ambulansen.
SLØKKING: Fleire røykdykkarar var i jobb for å få sløkt brannen.
SLØKKING: Fleire røykdykkarar var i jobb for å få sløkt brannen.
RØYK: I ein tidleg fase var det kraftig røyk frå huset. Her er røyken i ferd med å avta.
RØYK: I ein tidleg fase var det kraftig røyk frå huset. Her er røyken i ferd med å avta.

Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.