DØDSFALL: Ein død person er funnen utanfor OnarTun andre juledag om morgonen.
DØDSFALL: Ein død person er funnen utanfor OnarTun andre juledag om morgonen.

Død person funnen på Onarheim – krimteknikarar er på plass

Krimteknikarar frå politiet er andre juledag om ettermiddagen komen til Onarheim, etter at det om morgonen blei funne ein død person på Onarheim.
Publisert 26.12.2019 kl. 11.59. Oppdatert kl. 20.17.

Det var klokka 06.55 andre juledag at politiet blei varsla om at ein bevisstlaus mann låg på bakken framfor OnarTun.

Både politi og ambulanse rykka ut til staden. Det blei iverksett fyrstehjelp, men mannen blei etter kort tid erklært død.

Då «Tysnes» var på staden om føremiddagen, var delar av området rundt OnarTun sperra av med politiband, og ei rekkje politibilar var på staden.

Innsatsleiar på Onarheim, politioverbetjent Rune Vedeler, seier til «Tysnes» at det var tilfeldig forbipasserande som oppdaga personen og varsla om funnet.

I ei pressemelding som politiet sende ut klokka 11.22 heitte det at politiet driv med etterforsking og gjer innleiande undersøking på staden. Politiet hadde då ei formeining om kven mannen er, og at det då pågjekk varsling av pårørande.

Innsatsleiar fortel til «Tysnes» i 13.30-tida at krimteknikarar er komen til staden. Dei skal mellom anna dokumentera stad og tyda spor, for at politiet skal kunna danna seg eit bilete av kva som har skjedd.

– Vårt utgangspunkt er at alle dødsfall er mistenkelege når ein person døyr åleine, også når det skjer i eigen heim, utan at det treng liggja noko straffbart bak, seier innsatsleiar.

– Har de videoovervaking av plassen?

– Det er og noko som blir undersøkt.

Innsatsleiar stadfestar at personar som funne på denne måten normalt blir sende til obduksjon, som ei forlenging av dei undersøkingane politiet gjer.


Siste saker Gå til framsida

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.