JULEGUDSTENESTE: Det er tradisjon med julegudstenester i alle kyrkjene på Tysnes på julaftan. Det var det også i år. Her frå Onarheim, der prost Svein Arne Theodorsen heldt preika og Onarheim musikklag sytte for musikken.
JULEGUDSTENESTE: Det er tradisjon med julegudstenester i alle kyrkjene på Tysnes på julaftan. Det var det også i år. Her frå Onarheim, der prost Svein Arne Theodorsen heldt preika og Onarheim musikklag sytte for musikken.

– Me ynskjer at jula skal vera juleglede for alle

Juleglede og juletradisjonar var tema i prost Svein Arne Theodorsen si julegudsteneste i Onarheim kyrkje på julaftan.
Publisert 27.12.2019 kl. 15.10. Oppdatert kl. 15.13.

I innleiingsorda, då han ynskte folk velkomne til kyrkje, fortalde han at han hadde gledd seg til denne stunda, med korpstonar frå Onarheim musikklag som tonefølgje til songen.

Med fire gudstenester i Tysnes på julaftan var det ikkje organist til alle gudstenestene. Men soknerådsleiar og musikklagsmedlem Grethe Barmen hadde lova prosten at dette skulle dei ordna.

– Og så blei det fest, og så kom de, sa ein godt nøgd prost til kyrkjelyden.

Han oppfordra dei frammøtte i kyrkja til å senka skuldrene.

– Nyt stunda her. Ikkje tenk på pinnekjøtet, men lat oss vera stille for Gud, oppmoda han før kyrkjeklokkene slo dei faste slaga, og Onarheim musikklag spelte preludiumet. Og då kyrkjelyden stemte i med «Det kimer nå til julefest» med tonefølgje frå korpsmedlemene, kom julestemninga.


Julegleda på Betlehemsmarkene

I preika snakka prosten om tradisjonar og at tradisjonar er viktig for julegleda. Han snakka om juletorsken som var ein tradisjon på Sørlandet då han vaks opp, og om pinnekjøtet som er tradisjon i våre område i dag. Sameleis var korpsmusikk ein tradisjon frå oppveksten hans, slik det også har vore i julegudstenestene på Onarheim opp gjennom åra.

– Men kva er det eigentleg som gir oss juleglede. I dag er det fødd ein Frelsar, det er det som er julegleda, heldt han fram.

– Sjølv om jula kan vera tung for dei som har nokon dei saknar, så ynskjer me at jula skal vera juleglede for alle, la han til.

Han snakka om gjetarane som var dei fyrste som fekk koma inn i heilagdomen, og som fekk julegleda der ute på Betlehemsmarkene.

Han fortalde og om fireåringen som han er bestefar til, som ikkje berre ville ha Det gamle Testamentet med seg på nattbordet, men og Det nye, for der står det om Jesus som blei fødd.

– Det er jo viktigaste, siterte prosten etter fireåringen, før kyrkjelyden fylte kyrkjerommet med «Sjå tusen julelys» med tonefølgje av musikklagsmedlemene.

Undervegs i gudstenesta kunne ein og syngja med på dei kjende julesongane; «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».


50 gudstenester på julaftan

Det var ein stolt prost kunne meddela at det på julaftan i år er heile 50 gudstenester i Sunnhordland prosti.

Sjølv kom prosten kom til Tysnes frå julegudsteneste på Knutsaåsen omsorgssenter på Stord. Frå Onarheim drog han vidare til Huglo der han skulle ha den tredje gudstenesta si denne dagen. Dermed blei det like mange gudstenester på prosten som på sokneprest Marit I. Espedalen, som hadde julegudstenestene på Reksteren, i Tysneskyrkja og i Uggdal.

– Eg skal helsa frå Knutsaåsen, fortalde prosten. Og spurde kyrkjelyden: – Skal eg helsa til Huglo? – Ja, kom det klårt frå frammøtte i kyrkjebenkene.


Tok turen frå Lunde

Ekteparet Monica Hoff Utne og Øystein Utne hadde teke turen frå Lunde til julegudstenesta på Onarheim.

– Me har hatt det som tradisjon å ta turen til Onarheim på juleaftan dei siste seks-sju åra. Dette høyrer verkeleg med. Det er med og skapar julestemning, seier Øystein.

Å delta på julegudstenesta var ein tradisjon for ekteparet også dei åra dei budde i Finnmark.

Øystein mimrar også tilbake til barndomen, då familien budde på Tveit. Også den gongen deltok Onarheim musikklag på julegudstenestene, og Bjarne Nygård var korpsdeltakar den gongen som no.

– Eg må bort og helsa på Bjarne. Det var han som tok imot oss då familien vår i 1963 kom flyttande frå Telemark til Tysnes, mimrar Øystein.


STOR KYRKJEDAG: Det plar vera god oppslutnad om julegudstenestene. Her frå Onarheim på julaftan, der det var tett med folk i dei fleste kyrkjebenkene.
STOR KYRKJEDAG: Det plar vera god oppslutnad om julegudstenestene. Her frå Onarheim på julaftan, der det var tett med folk i dei fleste kyrkjebenkene.
FRÅ STORD: Prost Svein Arne Theodorsen kom frå Stord for å halda julegudstenesta på Onarheim på julaftan.
FRÅ STORD: Prost Svein Arne Theodorsen kom frå Stord for å halda julegudstenesta på Onarheim på julaftan.
SYTTE FOR MUSIKKEN: Ni medlemer frå Onarheim musikklag sytte for musikken på julaftan i Onarheimskyrkja.
SYTTE FOR MUSIKKEN: Ni medlemer frå Onarheim musikklag sytte for musikken på julaftan i Onarheimskyrkja.
JUL I KYRKJA: Juletreet var pynta.
JUL I KYRKJA: Juletreet var pynta.

Siste saker Gå til framsida

Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.