MØTTE ERNA: Fredag var Kåre Martin Kleppe i Bergen for å møta statsminister Erna Solberg. (Foto: Privat)
MØTTE ERNA: Fredag var Kåre Martin Kleppe i Bergen for å møta statsminister Erna Solberg. (Foto: Privat)

Drøfta marin verneplan med statsministeren

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe og statsminister Erna Solberg tok seg ein pause i juleferien for å diskutera marin verneplan.
Publisert 31.12.2019 kl. 11.00.

– Det er veldig kjekt å få høve til å drøfta dette med statsministeren, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

Fredag var han i Bergen, saman med Austevoll-ordførar Morten Storebø, for å møta statsminister Erna Solberg. Der fekk Kleppe og Storebø lufta sine tankar om marin verneplan.


Kjempar imot

– Dette er ein av to planar som me har jobba med å setja ein stoppar for. Den andre er regional kystsoneplan, seier Kleppe.

I den marine verneplanen ligg det eit framlegg om å gjera Ytre Hardangerfjord til eit marint verneområde. For Tysnes sin del vil det bety at store delar av kysten mellom Laukhamar og Ånuglo vil bli ein del av verneområdet. Både politikarar og representantar for det lokale næringslivet har uttalt seg negativt til planen tidlegare, og frykta at ein slik plan vil hindra lokal utvikling.

I 2017 sende kommunen eit høyringsinnspel til planen. Då var politikarane tydelege på at dei ynskte at arbeidet med planen skulle leggjast ned.


Fleire møte

Ordførar Kleppe set pris på at statsministeren tok seg tid til eit møte.

– Det er kjekt at me får høve til å visa kva konsekvensar dette vil få for oss. At me får møta statsministeren sjølv meiner eg viser at ein oppriktig ynskjer å høyra på politikarane i kommunane, seier han.

Kleppe fortel at han også har planlagt fleire møte med nasjonale politikarar, mellom anna kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V).

– Det blir nokre møte i januar. Dette er ei sak eg prioriterer. Det er viktig for meg at det er kommunane sjølv som får styra, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.