STATLEG PLANLEGGING: Den vidare planlegginga av Hordfast skal skje på eit statleg plan, noko både Stord, Os og Tysnes har ynskt. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)
STATLEG PLANLEGGING: Den vidare planlegginga av Hordfast skal skje på eit statleg plan, noko både Stord, Os og Tysnes har ynskt. (Illustrasjon: Statens vegvesen/AMC)

Vidare planarbeid blir statleg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at vidare planlegging av Hordfast skal skje med bruk av statleg reguleringsplan.
Publisert 01.01.2020 kl. 15.00.

- Statlege reguleringsplanar er naudsynte for å sikra samordning og framdrift i det vidare planarbeidet, og er i tråd med kva dei berørte kommunane ynskjer, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

Departementet hennar har dermed bestemt at det er staten som skal fortsetja planlegginga av Hordfast, noko både Stord, Os og Tysnes kommune har vore for.

– Kommunane viser til at planprosessen for den statlege kommunedelplanen har vore god, og at kommunane har blitt godt involvert gjennom heile prosessen. Fordi prosjektet overskrid kommunegrensene, og det er behov for gode og samtidige vedtak, ynskjer kommunane at også reguleringsarbeidet blir gjennomført som statleg plan, står det i pressemeldinga.

Det skal også ha vore Statens vegvesen sitt ynske at planarbeidet blir statleg.

- Hordfast er eit viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det reduserer avstandar, reisetid og knyter saman to store bu- og arbeidsmarknadsregionar i Norge. Det er derfor viktig med ei effektiv og god planlegging vidare av dette prosjektet, seier samferdsleminister Jon Georg Dale i same pressemelding.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.