EIT MÅL FOR 2020: Det er viktig å hugsa på at me berre er forgjengelege menneske, og at me bør sjå meir på kvarandre enn på skjermane rundt oss. (Illustrasjonsfoto)
EIT MÅL FOR 2020: Det er viktig å hugsa på at me berre er forgjengelege menneske, og at me bør sjå meir på kvarandre enn på skjermane rundt oss. (Illustrasjonsfoto)

Ver raus med deg sjølv

Desember er ein månad der mange har eit større fokus på å visa kvarandre hjartevarme enn elles i året. Januar er tida for nyttårsforsett, og klassikaren er å stilla strenge krav til seg sjølv.
Publisert 01.01.2020 kl. 06.00.

Det var positive svar å få då me spurde fem tilfeldige på Tysnes om kva forsett dei har for det nye året. Å gå tur, å spela meir piano og å lesa er alle fine målsetjingar.

Det er likevel ikkje til å stikka under ein stol at mange i dag slit med å kjenna seg god nok. Difor er det nokre som trur at forsett som å gå ned ti kilo, eller å jogga fem kilometer annankvar dag, skal gjera ein meir vellukka, eller meir lukkeleg.

Underteikna vågar å seia seg ueinig. Ein skal ikkje sjå bort ifrå at nemnde mål er gode og oppnåelege for somme. Men det er blitt ein uting å skulla vera så flink at det går på livskvaliteten laus. Det er viktig å hugsa på at me berre er menneske. Underteikna sitt ynskje for det nye året er å ta tilbake fokuset på det nære og kjære, det som verkeleg betyr noko.


Einsemd

Heilt tilfeldig er det nok ikkje at temaet for verdsdagen for psykisk helse i 2019 var «Gje tid».

Trond Haukedal heldt føredrag her på Tysnes, med innspel som ikkje berre var aktuelle, men særskilt viktige, for tysnesingane.

Elevundersøkinga frå vinteren 2019 viste mørke resultat for trivselsfaktoren til ungdomsskuleelevane i Tysnes kommune. Tysnes kom dårlegare ut enn resten av Hordaland, og endå dårlegare samanlikna med snittet i Norge. Kroppspress, einsemd og depresjon var stikkorda.


Hugs at du er god nok

Kanskje dei vaksne kan gå fram som eit godt førebilete, og starta med å jekka ned krava til seg sjølve.

Det viktigaste forsettet for 2020 er kanskje å øva seg på å tenkja at ein er god nok akkurat som ein er, og å fokusera på det ein får til, og ikkje på det ein ikkje får til. Vidare er det viktig å sjå kvarandre, og bruka mindre tid framfor skjermen og meir framfor ansikta til dei som betyr noko i livet. Underteikna har som forsett å forsøka ei skjermfri veke heime.

Ver ein aktiv bidragsytar til å skapa trivsel for deg sjølv. Skap gode minne. Har du ein draum du vil oppfylla? Kanskje kan du bruka ein kveld eller ei helg i januar til å setja opp ein plan for korleis du kan gjennomføra draumen din i 2020.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.