NYE TIDER: Det er å håpa at 2020 og det nye tiåret vil bringa mykje positivt med seg for Tysnes kommune.
NYE TIDER: Det er å håpa at 2020 og det nye tiåret vil bringa mykje positivt med seg for Tysnes kommune.

Leiar: Mykje spanande på gang i det nye tiåret

Publisert 02.01.2020 kl. 15.00.

Ute er det stilt og fint. Det er i ferd med å ljosna denne nyårsaftan om morgonen. Etter romjulsdagar med høljande regnver, kan me frå redaksjonslokala i «Tysnes» skimta ein «rødande» himmel over Tysnessåta. Me får vona det blir mange slike dagar når me no går inn i eit nytt år, eit nytt år som og blir starten på heilt nytt tiår.

Det har ikkje berre vore rosenraude dagar på Tysnes denne jula. Det har vore ei jul med tragiske hendingar, som påverkar oss alle.

I ein bustadbrann på Reksteren blei heimen til ein familie på fem totalskada. Til all lukke blei ingen personar fysisk skada i brannen. Politiet slår fast at brannvarslarane redda liv. Det er eit klart signal som me alle må ta med oss inn i det nye året. Hugs å ha brannvarslaranlegget i orden.

Ei endå meir tragisk hending skjedde andre juledag. Ein ungdom frå Tysnes blei funnen død på Onarheim. Ifølgje politiet er det truleg ei ulukke. Tankane våre går fyrst og fremst til den næraste familien, men og til alle andre som blir råka av ei slik tragisk hending i lokalsamfunnet vårt.

Vis omtanke for dei som er blitt råka, og ta vare på kvarandre i tida som kjem.

Trass i alt det tragiske, er det viktig å prøva å sjå framover, og ha søkjeljos på det positive som skjer i samfunnet vårt.

I offentleg sektor skal Tysnes kommune straks i gang med det nye mellomtrinnet på Tysnes skule. Det vil bli ei storinvestering på tysnesskulen som vil gjera Tysnes endå meir attraktiv for unge familiar. Kring 70 millionar kroner er i skulesamanheng den største investeringa på Tysnes nokon gong.

I næringslivet går det så det susar innan laksenæringa. Alsaker Fjordbruk har under bygging ein heilt ny brønnbåt som skal vera klar i 2020, og som vil gje kring tjue nye arbeidsplassar, vonleg mange i Tysnes. Alsaker har også på gang ei storutbygging av reinsefiskanlegget nedom kyrkja på Onarheim og eit heilt nytt smoltanlegg på Alsaker Sør.

Statens vegvesen har vedteke at den vidare planlegginga av nye E39 skal skje i statleg regi, og ikkje enkeltvis av dei involverte kommunane. Det bør vera eit tydeleg signal frå regjeringa at dette gigantprosjektet vil bli gjennomført. For Tysnes kommune og oss tysnesingar gjeld det no å vera tidleg på banen med ei god og framtidsretta planlegging. Ny E39 over Tysnes vil truleg føra til ei enorm utvikling i heile kommunen og ei forandring av tysnessamfunnet som kan vera vanskeleg å sjå føre seg i dag. Vonleg vil dette bli ei positiv utvikling.

I «Tysnes» i dag kan me lesa om Tysnes Kraftlag som i 2019 har gitt tilsagn om over 2,5 millionar kroner til små og store tiltak i lokalsamfunnet vårt, tiltak som skal stimulera til auka aktivitet i samfunnet vårt. Kring 13 millionar kroner fekk kraftlaget i utbyte frå BKK i fjor, som dei har å rutta med til gode, lokale tiltak. Nye millionar vil koma til når BKK skal dela ut nye utbyte til våren. Kraftlagsmidlane kan bli viktige bidrag for å skapa ein positiv vekst kringom i bygdene våre.

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.