REAGERTE: F.v. Ane Vermedal, Monica Løvaas, Terese Økland, Sara Elisabet Stue og Lovise Dalland var ikkje nøgd med kommunen si oppfølging av gravide og foreldre til nyfødde. (Foto: Ole Skaten)
REAGERTE: F.v. Ane Vermedal, Monica Løvaas, Terese Økland, Sara Elisabet Stue og Lovise Dalland var ikkje nøgd med kommunen si oppfølging av gravide og foreldre til nyfødde. (Foto: Ole Skaten)

Tilbakeblikk på 2019

I det me går inn i 2020, nyttar «Tysnes» høvet til å oppsummera 2019.
Publisert 02.01.2020 kl. 12.23. Oppdatert 03.01.2020 kl. 10.02.

2019 var eit innhaldsrikt år. Nyhendebiletet var prega av kommuneval, nye ferjeruter, kampen om ladestasjon i Våge, omlegging til femdagars skuleveke, ny bruk av den gamle sjukeheimen og store steg på vegen mot nytt mellomtrinn ved Tysnes skule.

Samtidig snudde Tysnesfest eit minusår i 2018 til eit plussår i 2019, Hegglandsjubiléet engasjerte heile bygda og konsertar og basarar skapte liv kvar helg. Aldersbestemte fotball- og handballag presterte på høgt nivå, løpedronninga Pernilla Eugenie Epland plukka nye NM-medaljar og ein tysnesing gjekk heilt til topps på landskyttarstemnet.


Januar

Nyhendebiletet i januar var prega av debatten kring det gamle fjordhotellet på Godøysund. Eigarane var ute og fortalde at dei ville riva hotellbyggjet, og satsa på leilegheiter.

I same månad kunne ein óg lesa om Tolleif og Ella Kari Henanger, som var dei siste fastbuande på Stora Godøy, men som no flytta til Våge etter 43 år i lag på øya.

Det var også i januar at Synnøve Vines og eit knippe andre tysnesingar var med på radioprogrammet Kolafei, Knut Arild Hareide vitja årsmøtet til Tysnes KrF, Luxus Leverpostei spelte på Mandelhuset og det var skiføre i Solheimsdalen.

– Barna har spurt lenge etter å få gå på ski, så no var det kjekt at det endeleg kom snø, sa Johanne Dalland til «Tysnes» i januar.


Februar

Vintervêret skapte brøytedebatt på Tysnes i februar, som toppa seg då ein bossbil sklei og sette seg fast i Vågsmarka. Det vart også kjend at Tysnes kommune trong kring fire millionar kroner for å grøftereinska og vedlikehalda dei kommunale vegane.

Dette var også månaden då tiandeklasse imponerte med nyttårsshow, Pernilla Epland blei innandørs norgesmeister på 3000 meter, og Trine Rein fylte Mandelhuset.

Midt i månaden kom ungdoms- og utdanningsavisa, der ein mellom anna kunne lesa om taresatsinga på Reksteren og fiskehelsestudenten Sol Hollekim.


Mars

– Eg har aldri tenkt på å forlata Tysnes, sa Iva Andronikidu til «Tysnes» i mars.

Då var det seks år sidan ho og dottera Maria kom til Tysnes frå Bulgaria, og sidan har dei aldri sett seg tilbake.I mars byrja også valnyhenda å dukka opp, og medan Sp, Ap og Høgre var tidleg ute med sine listeframlegg, måtte Venstre melda at dei ikkje klarte å stilla liste til valet i september.

Månaden inneheldt også det fyrste ungdomsrådsmøtet for det nyvalde ungdomsrådet, Lundegrend IL starta opp lågterskel volleyballtilbod og biblioteket blei Meirope.


April

I april dukka fleire nye saker opp i nyhendebiletet. Forprosjektet for det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule blei presentert, den politiske motstanden mot vindkraft blåste opp og pårørande til omsorg pluss var uroa for pleietilbodet.

– Eg trur meir bemanning hadde løyst all problematikken, sa ei av dei pårørande, Hildegunn Malkenes.

I tillegg kom det sterke reaksjonar på Skyss sine forslag til nye ferjeruter, der fleire viktige pendlaravgangar var vekke.

Elles fekk skuleforeldre seg ein støkk då politiet orienterte om rusbruk, og at over ti prosent av ungdomsskuleelevane har blitt tilbydd narkotika.

Det var opning av sesongen på Årbakka Handelsstad, som også markerte at Rebekka Høgestøl tok over drifta. På Solstråleøya ferdigstilte Blå Skule-elevane ein gapahuk, og på Haaheim fylte Sigvart Dagsland og Karoline Krüger lokala to kveldar på rad.

I «Tysnes» si påskeavis kunne ein i tillegg lesa om damene på Bruntveit Handel, handverket til Jorunn Økland, forskinga til Morven Muilwijk og Tysnes J15 sin flotte innsats i fylkesmeisterskapen i handball.


Mai

Omsorg pluss-saka rulla vidare i mai, og rådmann Steinar Dalland og helse- og sosialsjef Hildur Heie varsla at dei ville ha ein full gjennomgang av tenestetilbodet.

I tillegg hamna asfalt på agendaen. Det var ikkje planlagt ein einaste meter med ny asfalt i Tysnes kommune, noko rekstring Arne Våmartveit reagerte sterkt på.

– Politikarane må stå på krava. Ny asfalt kjem ikkje av seg sjølv, sa Våmartveit til «Tysnes».

I Vågsmarka barnehage fekk unge Sondre Lande Gjøvåg helsa på piggsvinet Pingla, og i Tysneshallen blei Glenn Femsteinevik kåra til tysnesmeister i bowling. I Lunde samla barna seg for å koma nærast idealtida på Fiskevatnet rundt og på Tveit var det botanisk vandring med Johannes Landmark.

Mai var også månaden då ordførar Kåre Martin Kleppe entusiastisk kunne fortelja om kommunen sitt nye prosjekt med å auka grunnbemanninga i omsorgstenestene for å hindra eksternt vikarbruk.


Juni

I juni markerte utval for landbruk/teknisk seg med å seia knallhardt nei til Fjord1 sin søknad om å byggja teknisk bygg til den nye elferja i Våge.

– Me kan ikkje øydeleggja heile kaiområdet, sa utvalsmedlem Øystein Dalland (Sp).

Samtidig tok fem damer eit oppgjer med kommunen si oppfølging av gravide og foreldre med nyfødde. Dei etterlyste betre tilbod på helsestasjonen og ei betre jordmorteneste. Ordførar Kåre Martin Kleppe gjekk raskt ut og beklaga situasjonen.

I starten av juni kom «Tysnes» si 96 sider store sommaravis, der ein mellom anna kunne lesa om Christian Nome Lepsøe, Trond Hillesvik, familien til Johannes Heggland og gjengen som lagar pølser på Garden på Dalland.

Månaden inneheldt også opninga av Sjøly i Våge. Mads Rage lanserte romanen «Miklastaur», sogelaget jobba med å ta i bruk det gamle tinghuset og Eva Karin Wathne og Thomas Rennedal tok Tysnesfest-tatoveringar, og sikra seg dermed gratis festivalinngang resten av livet.

Juni blei avslutta med Heggland-jubiléet. Johannes Heggland blei fødd for 100 år sidan, og det blei markert på fleire måtar. Ein statue blei avduka på Gjerstad og spelet om Olavsgildet vart sett opp i Kulturkyrkja.

– Eg er heilt imponert. Det er jo amatørskodespelarar, så det er veldig imponerande, sa publikummar Ingebjørg Sævartveit etter framsyninga.


Juli

Juli betyr Tysnesfest. Artistar som Åge Aleksandersen, Julie Bergan og Matoma skapte stor stemning på Gjerstad, medan hundrevis av folk samla seg i Våge då ivrige dødsarar kasta seg frå toppen av MS «Sunnhordland».

Medan festivalen gjekk i minus i 2018, kunne dagleg leiar Øystein Vaage melda om eit overskot i 2019, og at planlegginga var godt i gang for 2020.

Samtidig kom nyhenda om at namnet «Kvam lensmannsdistrikt» blei vraka, Noldus idrettslaug fekk ny manager og Marius Miron fann vikinggull på Gjerstad. To jentelag førebudde seg til Norway Cup, og J13/14 laget gjekk heilt til semifinalen i B-sluttspelet. Fleire tysnesingar markerte seg i NM i feltpistol, mellom anna John Olav Sundal som fekk med seg ein sølvmedalje heim frå meisterskapen.

På Onarheim gjekk Lea Rehling Qvistgaard inn som dagleg leiar for Onarheim Landhandel, som inkluderer OnarTun og OnarHamn.

I Juli fekk også «Tysnes» ein ny journalist i Ella Sandra Dahl Berland, som tok over for Vetle Mikkelsen.


August

I august kjempa Steinar Rosset mot brunsniglar, Eirik Gaugstad Birkeland og Nikolai Boutrup Aakre byrja på skulen og ein båt frå Bergen gjekk til topps i Oselvar-NM.

Sigvard Madsen sat igjen med ein utdatert tatovering då Tysnes fekk nytt kommunenummer, amerikanarar sykla øya rundt, familiedag samla folket på Reksteren og ein ny parkeringsplass blei opna på Malkenes.

Pernilla Eugenie Epland fekk ein flott bronse på 5.000 meter i NM, før skader sette ho ut av påfølgjande lag-EM i Sandnes. På Landskytterstevnet blei det meir edelt metall då Knut Dalland gjekk heilt til topps i sin klasse.

Elles signerte kommunen kontrakt om overtaking av Tysnes vassverk, før leigekontrakten med Mestringshusene blei signert i slutten av månaden.

Samtidig nærma kommunevalet seg, og medan Erna Solberg måtte avlysa sitt Tysnes-besøk for å rydda opp i bompengeproblematikk, troppa fylkesordførarkandidat Jon Askeland (Sp) opp på ferjekaien på Hodnanes og lova at ferjerutene var redda.


September

Det som var forventa å bli eit jamt val, enda med braksiger til Høgre og sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe, som fekk nær 40 prosent av røystene. Arne Leite (Sp) blei ny varaordførar.

På ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg opplyste statsrådane Siv Jensen, Monica Mæland og Jon Georg Dale at regjeringa gjekk inn for sørleg kryssing av Langenuen, og i Bergen gjekk fylkesutvalet inn for nye ferjeruter, som redda dei fleste avgangane, men ikkje alle.

Tenesteutvalet gjekk inn for å innføra femdagarsskule, men kommunestyret var ikkje nøgd med utgreiinga og utsette saka.

Det var også i september at Nadège Wetzel og Christian Jensen mista huset deira i Uggdal i ein brann.

– Det var fælt å sjå på at huset vårt brann, fortalde Nadège til «Tysnes» før jul.

Familien Storesætre markerte seg denne månaden. Magne Storesætre vann Sommartrimmen, medan Olav Storesætre nådde målet om 1.000 turar til Blåbærhaugen i løpet av 2019.

Elles var det oppstart for seniorlunsj på Onarheim, Johan Løve Gjersvik sprang inn til åttandeplass på Oslo Marathon og Onarheim musikklag fekk med seg mange interesserte skuleelevar på aspirantopplæring.


Oktober

Oktober opna med «Tysnes» si haustavis. Her fekk ein vera med Reidun Myklebust på soppsanking og John Tye fortalde om livet som fridykkar. Ein kunne også lesa at Kines hudpleie og Blikk design flytta inn i Kjellaren og at godt over 100 tok turen til kveldsmattur i skihytta.

Vidare i månaden opplevde Tysnes-samfunnet eit tragisk dødsfall i ein husbrann på Malkenes. Ordentleg galt kunne det óg ha gått då ein familie på tre gjekk på grunn på Horso, noko som på nytt skapte debatt om merking av skjeret.

På Skorpo var ivrige kursdeltakarar samla for å læra om grindbygging, og i kulturkyrkja inviterte sokneprest Marit I. Espedalen på taco for ungdomane. Medan dei aldersbestemte Njardar/Tysnes-laga gjorde det skarpt, rykte a-laget ned igjen til 7. divisjon. På Tveit hadde unge Mathilie Hildal Olsen vinnarlukke på basar, og Frisøren på Tysnes feira 10 år.

Månaden blei avslutta med at rådmannen la fram sitt framlegg til nytt budsjett og økonomiplan. I tillegg blei det for fyrste gong på fleire år arrangert yrkesmesse på Tysnes.


November

November var også ein innhaldsrik månad. Tysnes Turlag blei stifta, Hjertefred fylte OnarTun og nye brøytekontrakter blei delte ut. I tillegg fortsette usemja mellom Fjord1 og kommunen om nytt teknisk bygg i Våge, og bygget er endå ikkje påbegynt.

Treffstaden for ungdom ynskte større lokale og fleire dagar ope, brannskadde Stein Olav Borge var ikkje nøgd med behandlinga etter skaden og unge Benjamin Hagen fekk fråstole alle krabbane han hadde fanga i løpet av hausten.

Mot slutten av månaden blei Eli Karin Johnsen heidra som vinnar av Frivilligprisen 2019.


Desember

I løpet av hausten hadde kommunen jobba med potensielle entreprenørar for bygginga av det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule, og tidleg i desember kom meldinga om at Leigland Bygg frå Strandvik fekk kontrakten.

Samtidig reiste peparkakebyen i Våge seg, og Andreas Fauske hamna på framsida av «Tysnes» med sin peparkakemodell av nyeferja.

Mot slutten av månaden var kommunestyret samla for siste gong i 2019, og vedtok både budsjettet og innføring av femdagarsskule, sjølv om politikarane framleis ikkje var nøgd med utgreiinga i sistnemnde sak. På same møtet blei Tore Atle Humlevik heidra etter 40 år i lokalpolitikken, og Solheimsdalen grendalag, med leiar Hans Tore Brekke, blei tildelt Kulturprisen.

19. desember kom siste «Tysnes» før jul. Den 60 sider store juleavisa inneheldt saker om songstudentane Øyvind Kleppe og Kristoffer Nordal, «Årets underviser» Bjørn Tore Hjertaker og hyttelandsbyplanane til Frode og Magne Storetvedt.

I julehøgtida blei Tysnes råka av fleire tragiske hendingar. 1. juledag vart eit eldre hus i Frøkedal på Reksteren totalskadd i brann, og tidleg 2. juledag blei ein ung mann funnen død ved OnarTun på Onarheim. Dødsfallet blir omtala som ei ulukke, og mange i lokalsamfunnet er sterkt prega av det som har skjedd.

No er håpet at 2020 blir eit positivt år for Tysnes kommune, utan like triste nyhende som 2019 enda med. Det ligg an til å bli eit spennande nytt tiår!KLEM: Sondre Lande Gjøvåg viste stor kjærleik for det nye piggsvinet Pingla i Vågsmarka barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)
KLEM: Sondre Lande Gjøvåg viste stor kjærleik for det nye piggsvinet Pingla i Vågsmarka barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)
SISTE FASTBUANDE: Tolleif og Ella Kari Henanger budde i lag på Stora Godøy i 43 år. I 2019 flytta dei til Våge. (Foto: Camilla Korsnes)
SISTE FASTBUANDE: Tolleif og Ella Kari Henanger budde i lag på Stora Godøy i 43 år. I 2019 flytta dei til Våge. (Foto: Camilla Korsnes)
I GRØFTA: At ein bossbil fekk trøbbel på glatta i Vågsmarka, førte til diskusjonar om brøyting og strøing. (Foto: Svenn Arve Lande)
I GRØFTA: At ein bossbil fekk trøbbel på glatta i Vågsmarka, førte til diskusjonar om brøyting og strøing. (Foto: Svenn Arve Lande)
MEISTER: Glenn Femsteinevik gjekk heilt til topps i Tysnesmeisterskapen i bowling. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
MEISTER: Glenn Femsteinevik gjekk heilt til topps i Tysnesmeisterskapen i bowling. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
POPULÆR: Sigvart Dagsland, saman med Karoline Krüger, fylte Haaheim to dagar på rad. (Foto: Camilla Korsnes)
POPULÆR: Sigvart Dagsland, saman med Karoline Krüger, fylte Haaheim to dagar på rad. (Foto: Camilla Korsnes)
SEKS ÅR: Iva og Maria Andronikidu kom til Tysnes frå Bulgaria for seks år sidan, og har ikkje sett seg tilbake. (Foto: Vetle Mikkelsen)
SEKS ÅR: Iva og Maria Andronikidu kom til Tysnes frå Bulgaria for seks år sidan, og har ikkje sett seg tilbake. (Foto: Vetle Mikkelsen)
SKIFØRE: Askild og Ylva Dalland Helland koste seg då snøen var på plass i Solheimsdalen i januar. (Foto: Johanne Dalland)
SKIFØRE: Askild og Ylva Dalland Helland koste seg då snøen var på plass i Solheimsdalen i januar. (Foto: Johanne Dalland)
ASFALT: Arne Våmartveit frå Reksteren var blant dei som reagerte på manglande asfaltering av fylkesvegane i 2019. (Foto: Ole Skaten)
ASFALT: Arne Våmartveit frå Reksteren var blant dei som reagerte på manglande asfaltering av fylkesvegane i 2019. (Foto: Ole Skaten)
HEGGLAND-MARKERING: Olavsspelet fekk mykje skryt. (Foto: Randi Kleppe)
HEGGLAND-MARKERING: Olavsspelet fekk mykje skryt. (Foto: Randi Kleppe)
LUFTIGE SVEV: Tysnes Døds Challenge blei ein stor suksess under Tysnesfest. (Foto: Camilla Korsnes)
LUFTIGE SVEV: Tysnes Døds Challenge blei ein stor suksess under Tysnesfest. (Foto: Camilla Korsnes)
TACOKVELD: Tuva Røssland og Tuva Hatteberg Olsen var blant ungdomane som koste seg med taco i kulturkyrkja. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
TACOKVELD: Tuva Røssland og Tuva Hatteberg Olsen var blant ungdomane som koste seg med taco i kulturkyrkja. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
VINNAR: Knut Dalland gjekk heilt til topps i sin klasse under Landsskytterstevnet. (Foto: Vidar Alfarnes)
VINNAR: Knut Dalland gjekk heilt til topps i sin klasse under Landsskytterstevnet. (Foto: Vidar Alfarnes)
KLARE FOR SKULEN: Kompisane Nikolai Boutrup Aakre og Eirik Gaugstad Birkeland gledde seg til å begynna på skulen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
KLARE FOR SKULEN: Kompisane Nikolai Boutrup Aakre og Eirik Gaugstad Birkeland gledde seg til å begynna på skulen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
VALVINNARAR: Kåre Martin Kleppe vann kommunevalet klart, og ble sitjande som ordførar. Senter-partiet blei nest største parti, og Arne Leite blei dermed varaordførar. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
VALVINNARAR: Kåre Martin Kleppe vann kommunevalet klart, og ble sitjande som ordførar. Senter-partiet blei nest største parti, og Arne Leite blei dermed varaordførar. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
FANGSTEN FORSVANN: Benjamin Hagen blei skuffa då han oppdaga at heile krabbefangsten var stolen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
FANGSTEN FORSVANN: Benjamin Hagen blei skuffa då han oppdaga at heile krabbefangsten var stolen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
NYEFERJA: Andreas Fauske var stolt over peparkakemodellen av MF «Kommandøren». (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
NYEFERJA: Andreas Fauske var stolt over peparkakemodellen av MF «Kommandøren». (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
BRANNSKADD: Stein Olav Borge viste fram dei brannskadde beina sine. (Foto: Camilla Korsnes)
BRANNSKADD: Stein Olav Borge viste fram dei brannskadde beina sine. (Foto: Camilla Korsnes)
STEMNING: Hjertefred blei ei stemningsfull stund for mange. Her er det Marianne Tvedt som syng, akkompagnert av Eirik og Endre Hodneland. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
STEMNING: Hjertefred blei ei stemningsfull stund for mange. Her er det Marianne Tvedt som syng, akkompagnert av Eirik og Endre Hodneland. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.