DØMT: Den tidlegare slakterisjefen ved Viking Fjord-slakteriet i Sunde i Kvinnherad må i fengsel etter å ha underslått laks frå slakteriet. (Illustrasjonsfoto)
DØMT: Den tidlegare slakterisjefen ved Viking Fjord-slakteriet i Sunde i Kvinnherad må i fengsel etter å ha underslått laks frå slakteriet. (Illustrasjonsfoto)

Dømt for svart laksesal

Den tidlegare slakterisjefen ved det Alsaker-eigde Viking Fjord-slakteriet i Sunde må i fengsel etter å ha seld laks svart for 1,2 millionar kroner.
Publisert 03.01.2020 kl. 16.00.

I fjor haust sende Alsaker Fjordbruk ut ei pressemelding om svart sal av laks frå Viking Fjord-slakteriet i Sunde i Kvinnherad kommune. Det var den tidlegare slakterisjefen, ein mann i 40-åra, som stod for det ulovlege salet. Han slutta i jobben då han blei avslørt.

Før jul møtte mannen i Sunnhordland tingrett, og ifølgje avisa Sunnhordland er han no dømt til ein 10 månadars vilkårslaus fengselsstraff. Han må i tillegg betala full erstatning til Alsaker Fjordbruk, tilsvarande det økonomiske tapet på kring 1,2 millionar kroner.

Då mannen blei avslørt, innrømde han forholdet. Saka gjekk derfor som ei tilståingssak i tingretten.

Ifølgje Sunnhordland fortalde mannen i tingretten at laksesalet starta i det små, med sal til nær familie. Deretter utvikla sala seg, og mellom 2014 og 2018 skal han ha seld kring 25 tonn laks under bordet. Mannen tok pengane sjølv og tente kring éin million kroner på sala.


Siste saker Gå til framsida

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.