OVER ALL FORVENTNING: Givargleda på Tysnes har vore stor, og ti familiar fekk ei betre jul takk vere innsamla midlar. Her var Eva S. H. Grov i barnevernet på utdelingsrunde i lag med Mailinn Helland, som tok biletet.
OVER ALL FORVENTNING: Givargleda på Tysnes har vore stor, og ti familiar fekk ei betre jul takk vere innsamla midlar. Her var Eva S. H. Grov i barnevernet på utdelingsrunde i lag med Mailinn Helland, som tok biletet.

Samla inn nær 22.000 til trengande familiar

Ti familiar fekk ei verdig julefeiring takk vere givargleda på Tysnes.
Publisert 07.01.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.07.

– Ein blir veldig audmjuk. Det framkalla gledestårer, og takknemlegheita var enorm, seier Eva S.H. Grov i barnevernet.

Ho har vore ansvarleg for administreringa av dei innsamla midlane, og delte ut julegåvene før jul i lag med Mailinn Helland.


Administrerte givargleda

Innsamlinga var eit samarbeid mellom Frivilligsentralen og barnevernet, der Frivilligsentralen har teke seg av innsamlinga, og barnevernet har administrert midlane. Det er nytta to givarmetodar, der folk anten har betalt inn til Frivilligsentralen, eller har vippsa til ein kommunal konto øyremerkt julegåveinnkjøp.

– Det er ikkje barneverntenesta som gir, det er medmennesket i Tysnes. Vår jobb var å administrera givargleda blant folk, seier Grov.


Over all forventning

Per Verner Aase i Frivilligsentralen opplyser at dei fekk inn 11.150 kroner via overføring til bankkonto, inkludert 5.000 kroner frå Tysnes Sparebank. 10.610 kroner er komne inn gjennom appen Vipps. Totalt er det samla inn 21.760 kroner.

– Det har gått over all forventning, seier Aase.

Pengane er brukt til å kjøpa inn både nye og brukte julegåver, samt matkasser med ymse innhald ut ifrå storleiken på kvar familie.

– I tillegg er det mange som har strikka, og me har fått inn fire-fem bereposar med strikkevarer som me har delt ut til flyktningfamiliar med barn, fortel Aase.


Naudsynte ting

Pengane som kom inn har blitt fordelt på ti familiar med behov, som barnevernet har eller har hatt kontakt med.

Av ti familiar var det tre som ikkje fekk matkasse fordi dei var invitert til andre på julaftan.

– Me har teke kontakt med familiane og bede dei om å laga ei prioriteringsliste på behova sine, seier Grov.

Prioriteringslistene var prega av ting som skulle halda borna varme.

– Det har gått i vintersko, kjeledress, og varme klede. Det stod ikkje akkurat snop øvst på lista, fortel ho.


Også harde pakkar

Då naudsynte ting var kjøpt inn, gjorde barnevernet ein innsats for å kunna gje alle familiane ei leikebasert gåve under juletreet, i tillegg til det naudsynte. Det fekk dei til.

– Me såg på rekneskapen, og for å få dette til å gå opp, gjekk me på Finn.no og handla brukte leikar, seier Grov.

Dei reiste så langt som til Åsane nord for Bergen for å henta leiker.

– Me fann superfine leikar. I tillegg kjøpte me nokre klesplagg brukt, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.