IVRIGE TURGÅARAR: Ekteparet Ragnhild og Olav Storesætre har til saman gått 1.950 turar til Blåbærhaugen i 2019. (Arkivfoto: Ole Skaten)
IVRIGE TURGÅARAR: Ekteparet Ragnhild og Olav Storesætre har til saman gått 1.950 turar til Blåbærhaugen i 2019. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Har gått 710 og 1.240 turar til Blåbærhaugen

Ragnhild og Olav Storesætre er turentusiastar som få. I 2019 gjekk dei imponerande 710 og 1.240 turar til Blåbærhaugen.
Publisert 08.01.2020 kl. 06.00.

– Eg har aldri tidlegare gått fleire turar til Blåbærhaugen enn det er dagar i året. Å gå fleire turar enn det er dagar i året var i grunnen målet for 2019 og, forklarar Ragnhild.

Ho enda altså opp med nær det doble.


Ville ta rekorden tilbake

Olav har vore ein av dei ivrigaste turgåarane til Blåbærhaugen i fleire år. I 2017 var han den aller ivrigaste, med 500 turar, som så langt var ein solid rekord. Men allereie året etter blei han grundig slått av Gerald Kuderski med 806 turar. Men Olav Storesætre heldt fram i eit endå høgare tempo i 2019.

– Eg hadde eigentleg ikkje noko konkret mål for 2019, seier han i ein kommentar til «Tysnes» når resultatet no er klart.

Men allereie i sommar, på ein solfylt dag i slutten av juli, fekk «Tysnes» vera med då Olav gjekk tur nummer 807 så langt. Då fortalde han at han hadde gått både fem og seks turar pr dag.

– Eg hadde vel kanskje eit mål om å nå tusen turar. Nokon påstod at eg ville klara 1.200, seier han no i etterkant, og dreg litt på smilebandet.

Til slutt blei det altså 1.240 turar for pensjonisten Olav i rekordåret 2019.

– Han hadde vel eit mål om å gå så mange turar at rekorden skulle bli vanskeleg å slå i etterkant, røper fru Ragnhild.


Sleit med vondt kne

I 2017 sleit Ragnhild med eit vondt kne, ho klarte ikkje å bøya foten. Då blei det ikkje så mykje turgåing som ho hadde tenkt seg. Då hadde ho 352 turar. I 2019 blei det meir enn dobbelt så mange, og eit godt kne.

– Kneet fungerer greitt no. Eg brukar støttebandasje.

– Du har gått deg god i kneet, altså?

Ragnhild ler.

– Viss eg går for mykje, så kjenner eg det. Men det har gått bra, eg kan ikkje klaga.

– Kva seier fysioterapeuten?

– Eg kom aldri så langt at eg gjekk til fysioterapeut.


Oppteken av helsegevinsten

Både Ragnhild og Olav er oppteken av helsegevinsten med å gå tur.

– Ting går mykje lettare i kvardagen. Vil absolutt anbefala andre å koma seg ut i frisk luft, seier Ragnhild, og Olav nikkar.

– Og så treffer ein masse hyggjelege folk på turane. Det blir ein i godt humør av. Det sosiale er og viktig, sjølv for ein gamal konkurransemann som meg, legg Olav til, og humrar litt.

Og så tenkjer han litt på idrettslaget på Onarheim. Ifølgje han sjølv har dei to gått inn 19.500 kroner til idrettslaget med turane sine.

Ein ting er dei heilt klare på. Det blir ingen rekordjag i 2020.

– Blåbærhaugen er eit flott turmål, både når det er fint ver og når det er regn og blautt andre stadar. Men framover no vil me prioritera meir tid til andre turar, er dei samde om.


Har fast morgontur

«Tysnes» har frå Lise Skjåk Dalen fått tilsendt liste over dei ti ivrigaste turgåarane til Blåbærhaugen i 2019.

Ho er imponert over Olav sin solide rekord.

– Veldig imponerande er det også med Ragnhild som har over 700 turar, Helen som har nesten 550, og Hildegunn som nådde det runde talet 400. Me tykkjer det er flott at så mange store og små tek turen opp i både finvêr og uvêr, seier Lise, som sjølv er nummer fem på lista med 367 turar.

– Eg har i fleire år jakta på det magiske talet 365, som krev litt fokus når ein er bortreist ei lita eller stor veke i slengen fleire gonger for året, fortel ho.

Når ho er heime, blir det fast ein tur kvar morgon, uansett om det er fint vêr eller om det høljeregnar. Då er trimmen det viktigaste.

– Det er bra med dei bratte bakkane, då får opp pulsen sjølv om ein berre går. Og så spring eg gjerne ned att, seier ho, og smiler.

Å koma seg ut i frisk luft er og viktig, sjølv om det er den same naturen ein ser kvar gong. Men går ho to turar for dagen, blir tur nummer to gjerne ein meir sosial tur der ein pratar og kanskje nyt utsikta på toppen.

– Har ein gjester, er det ein fin tur å ta dei med til Blåbærhaugen i lag med kaffitår, synest ho.


– Ny total-rekord

Det er ikkje tvil om at Blåbærhaugen er blitt det desisert mest brukte turmålet på Tysnes. Sidan oppstarten i 2014 har det blitt over 60.000 registreringar på toppen.

Det endelege talet på kor mange som har notert namnet sitt i boka i 2019 blei 13.487, noko som gjev 134.870 klingande mynt i kassa til Onarheim idrettslag frå Alsaker Fjordbruk. Det er årsrekord for alle dei åra dei har hatt bok på toppen.

Vegeigar Gerhard M. Alsaker gler seg over at det er mange som brukar Blåbærhaugen som turmål, anten det er for turen sin del eller for å nyta utsikta på toppen. Ifølgje lista er han ein ivrig turgåar sjølv også.


Dei ivrigaste i 2019

1. Olav Storesætre 1240

2. Ragnhild Storesætre 710

3. Helen Skaten Hystad 541

4. Hildegunn Flakke 400

5. Lise Skjåk Dalen 367

6. Beate Storesætre 250

7. Heidi Renate Røssland 202

8. Magne Storesætre 190

9. Gerhard Meidell Alsaker 180

10. Gerald Kuderski 151


POPULÆRT TURMÅL: Statistikken viser til saman over 60.000 registreringar på toppen av Blåbærhaugen sidan oppstarten i 2014. (Statistikk: Lise Skjåk Dalen)
POPULÆRT TURMÅL: Statistikken viser til saman over 60.000 registreringar på toppen av Blåbærhaugen sidan oppstarten i 2014. (Statistikk: Lise Skjåk Dalen)

Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...