30 SPØRSMÅL: Send inn dine svar på dei 30 spåmann-spørsmåla til «Tysnes». Kanskje er det du som blir Årets spåmann i 2020? (Illustrasjonsbilete)
30 SPØRSMÅL: Send inn dine svar på dei 30 spåmann-spørsmåla til «Tysnes». Kanskje er det du som blir Årets spåmann i 2020? (Illustrasjonsbilete)

Konkurranse: Bli Årets spåmann 2020

Kjem Kåre Martin Kleppe til å overnatta under open himmel på Tysnessåto? Opnar det skatepark i Lunde? Kjem Magne Storesætre og Tore Økland til å syngja duett på Stølsmarsjen?
Publisert 10.01.2020 kl. 13.13.

Nok ein gong er det tid for «Tysnes» sin årlege spåmannskonkurranse. Me har 30 spørsmål, men har du 30 riktige svar?

Alt du treng å gjera for å delta er å trykka på denne lenka, og svara i veg. Dersom ein ikkje stoler heilt på moderne teknologi, finn ein også spåmannskonkurransen i den siste papirutgåva av «Tysnes».

Om eitt år oppsummerer me svara, og den med flest riktige svar blir Årets spåmann. Dersom to eller fleire har like mange riktige, blir det loddtrekning for å kåra ein vinnar. Vinnaren får heider og ære, i tillegg til ti Flaxlodd.

I 2019 var det Olav Skjellevik som gjekk heilt til topps med 26 av 30 riktige svar. Sigersintervjuet med Olav kan du lesa her.

Lukke til!


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...