EIN LITEN NEDGANG: Det blei fødd færre nye tysnesingar i 2019 samanlikna med året før. (Illustrasjonsfoto)
EIN LITEN NEDGANG: Det blei fødd færre nye tysnesingar i 2019 samanlikna med året før. (Illustrasjonsfoto)

30 fødde i 2019

Publisert 10.01.2020 kl. 11.00.

I 2019 kom det 30 nye tysnesingar til verda. Det melder jordmor Elisabeth Hatteberg. Det er to færre enn året før; i 2018 blei det fødd 32 born i Tysnes.

Det blei ingen nyttårsbarn i Tysnes i år, dei som kom nærast å bli nyttårsbarn blei fødde i romjula.

Nyttårsbarnet som kom til verda på sjukehuset på Stord har foreldre som er busett i Kvinnherad.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...