SP-BESØK: I sommar var Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Sunnhordland. Då var ferjetilbod ei av sakene som blei tekne opp då lokale representantar møtte Vedum på ferjekaien på Jektevik.  Sigmund Hovland (t.v.) informerer. T.h. Arne Leite, Jakob Bjelland og Trygve Slagsvold Vedum. (Arkivfoto: Randi Kleppe).
SP-BESØK: I sommar var Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Sunnhordland. Då var ferjetilbod ei av sakene som blei tekne opp då lokale representantar møtte Vedum på ferjekaien på Jektevik. Sigmund Hovland (t.v.) informerer. T.h. Arne Leite, Jakob Bjelland og Trygve Slagsvold Vedum. (Arkivfoto: Randi Kleppe).

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum krev lågare ferjeprisar

Senterpartiet på Stortinget krev lågare båt- og ferjeprisar. Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum varsla fredag kveld at Senterpartiet vil fremja representantforslag i Stortinget neste veke for å sikra lågare prisar.
Publisert 11.01.2020 kl. 10.24.

Vedum seier at situasjonen er uakseptabel og skapt av regjeringa.

– Billettprisane er altfor høge. Folk bur langs heile kysten og er heilt avhengige av ferje og båt i dagleglivet. Me kan ikkje ha det slik at folk ikkje får råd til å besøkja familie og vener eller senda borna på fritidsaktivitetar. I Norge skal folk sjølvsagt ha tilgang til eit godt og rimeleg ferjetilbod, slår Vedum fast i ei pressemelding.

Senterpartileiaren meiner til at prisauken på ferjene kjem som eit resultat av regjeringa si manglande prioritering av kystfylka.

– Regjeringa sin stadige sentraliseringspolitikk har no ramma ferje- og båttilbodet. Når regjeringen sviktar kystfylka, samstundes som dei pålegg fylka store investeringar i nye båtar og ferjer, tvingar dei folkevalde i fylka til å velja mellom pest eller kolera: Anten å leggja ned skular eller skuletilbod, la fylkesvegane forfalla, eller å auka billettprisane på ferjene, poengterer Vedum i pressemeldinga.

Vedum viser også til at Senterpartiet før jul la fram forslag i Stortinget om å løyva 350 millionar kroner meir til båt- og ferjefylka for å sikra lågare billettprisar. Då stemte Høgre og FrP imot

Dei som står bak representantforslaget er Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Jenny Klinge, Kari Anne Andreassen, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni, Hans Inge Myrvold, Marit Arnstad og Geir Pollestad.

Dei har tre klare krav:

1) Finansieringa av båt- og ferjedrift må endrast slik at prisane går ned

2) I revidert budsjett for 2020 må det leggjast fram forslag til finansieringsordning om staten fullt ut tek meirkostnaden ved klimaomstilling av fylka sin snøggbåt- og ferjetrafikk.

3) Utgreiing av nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebillettar der staten fullt ut kompenserer for fylka sine inntektstap ved innføring av ei slik ordning.

Les også: – Dei nye prisane er heilt horrible


Siste saker Gå til framsida

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.