KJEDAR SEG ALDRI: Berner og Marit Sæløen har vore pensjonert i fleire år, men er framleis i arbeid. På fritida engasjerer dei seg i mykje stort og smått. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
KJEDAR SEG ALDRI: Berner og Marit Sæløen har vore pensjonert i fleire år, men er framleis i arbeid. På fritida engasjerer dei seg i mykje stort og smått. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

– Me jobbar vel eigentleg fordi begge føler seg friske, raske og oppegåande

Berner og Marit Sæløen pensjonerte seg for fleire år sidan, men er framleis aktive i arbeidslivet.
Publisert 11.01.2020 kl. 15.00.

– Eg føler at det er bra at eg kan delta i arbeidslivet endå. Eg veit ikkje om eg kunne sete meg ned heilt, seier Berner.

– Ein får veldig mykje ut av det sosialt, seier Marit.


– Så lenge eg hugsar passorda

Marit jobbar i Tysnes kommune. Det har ho gjort sidan 1979, først på skulekontoret, og dei siste 15 åra i fellestenesta. Ho blei pensjonert for fem og eit halvt år sidan.

– Før eg hadde avskjedsparty, spurde dei om eg kunne tenkja meg å fortsetja litt til, på timar, seier ho.

Då blei det til at ho gjekk over til å jobba fast måndag til onsdag, og litt meir ved behov.

– No jobbar eg på timar med pensjonistløn, og det er greitt. Eg sit der no endå, så lenge eg hugsar passorda, smiler ho.


Å slutta var ikkje aktuelt

Berner har jobba heile livet som sjømann, og har dei seinare åra jobba som kaptein. Han gjekk av med pensjon i slutten av 2015. Etter det var han tilsett på vikarbasis, og slutta offisielt i 2018.

Den lengste tida arbeidde han i rederiet DOF i Austevoll, og der gjekk ein til vanleg av med pensjon ved fylte 62.

– Men så gløymde dei meg sikkert. Så eg fortsette berre, det var ikkje noko spørsmål, smiler han.

No jobbar han for Tysnes sjøtransport, på ein sørvisbåt for oppdrettsanlegg, som er rundt og reinskar opp merdene.


Lenge vekke

Berner drog til sjøs i 1963, og dei første åra av sjømannslivet var han på langfart.

– Det var spesielt, for han var gjerne vekke i ti månader i slengen, seier Marit.

– Det verste var dei periodane, men det byrjar å bli nokre år sidan, smiler ho.

Når han var på langfart, passa ho huset. Dei har to born i lag, som dei adopterte frå India. Dei er 30 og 33 år i dag.


Ingen kriser

I 1977 byrja Berner å jobba på supplybåt, og gjekk over til å jobba seks veker på, og seks veker av, før det i 1982 blei fire veker på og av.

– Dei seinare åra fekk me satelittelefonar, og kunne ringja kvar som helst, seier Berner.

– Livet blei enklare då, fortel Marit.

– Men me har vore heldige, og ikkje hatt nokon kriser der ein har måtta ringt om bord, legg ho til.


Forelska seg på båt

Marit og Berner trefte kvarandre på langfart i 1971. Forutan jobben som tilsett på skulekontoret og i fellestenesta, har Marit vore innom ulike jobbar, som huspost, jobb på hotell, jobb i Bergen kommune, og jobb på båt.

– Me treftest på båten. Eg var i offisersmessa, og han var matros, seier ho.

Dei var ute i nokre månader, men då far hennar blei sjuk, måtte ho heim att til Tysnes. Då blei Berner med.


Tysnesgenar

Berner er eigentleg frå Bergen, men har anar frå Tysnes.

– Det har ikkje eg, men eg bur her, ler Marit.

Far hans kjem frå Sæløen ved Onarheim.

– Bestefar selde øya i 1918. Då hadde den vore i familien i 3-400 år, fortel han.

Familien hans flytta til Stord, og seinare til Bergen.


Attende til Tysnes

Etter å ha møttest i 1971, gjekk det ikkje lange tida før dei trulova seg i 1972, og gifta seg i 1973. I starten hadde dei leilegheit i Loddefjord.

– Me syntest me hadde fått ei sabla stor og fin leilegheit på den tida. 44 kvadrat, fortel dei.

– Eg føler framleis ikkje at den var liten, seier Marit.

I 1977 flytta dei begge til Tysnes og hjelpe far til Marit med å kjøpa Flatråker sag. Dei budde på Flatråker fram til dei kjøpte hus på Stølen, og flytta inn der i januar 1985.


Reiseglade

Marit og Berner har eit aktivt liv når dei ikkje er på jobb. Begge er med i Tysnes reiselag og Tysnes komlelag.

– Me er med på mange turar med reiselaget i løpet av året, seier Marit, som er referent i reiselaget.

Marit er òg med i sogelaget, der ho er kasserar.

Ho er veldig glad i å reisa, og dreg på fleire turar elles i året òg. I fjor haust drog ho til India med den eine dottera si, og året før var ho på busstur gjennom fire statar i California.

– Men Berner har vore alle vegar, han. Han har vore i alle verdsdelar gjennom jobben, smiler ho.


Alltid mykje å gjera

Når Berner har fri, jobbar han rundt huset eller i skogen, eller dreg på sjøen for å fiska.

– Her er alltid mykje å gjera, for det er ein stor eigedom, fortel han.

Marit brukar mange kveldar heime på å strikka, sy og brodera. Og så blir det noko tv-titting, som passar veldig godt når ein sit og strikkar.

Dei går òg mykje på tur.

– Men han er mykje flinkare enn meg, kjem det frå Marit.

– Me har begge vore ganske aktive, og gått mykje i naturen, seier Berner.

– Eg er litt med han i skogen, og så er eg veldig flink til å kløyva ved. Han hentar, og eg kløyver, fortel ho.

– Eg trur ikkje me kjem til å kjeda oss direkte, avsluttar ho.


OFTE PÅ TUR: Marit er glad i å reisa. Både ho og mannen er med i reiselaget, og utanom reisene der, dreg ho ofte på turar på eiga hand. Her frå Taj Mahal i oktober 2019. (Foto: Privat)
OFTE PÅ TUR: Marit er glad i å reisa. Både ho og mannen er med i reiselaget, og utanom reisene der, dreg ho ofte på turar på eiga hand. Her frå Taj Mahal i oktober 2019. (Foto: Privat)
SJØEN HEILE LIVET: Forutan å ha arbeidd i fleire tiår på supplybåt, har Berner vore på langfart i alle verdsdelar. På fritida er han gjerne i båten sin og fiskar. Her frå Ekkofisk. (Foto: Privat)
SJØEN HEILE LIVET: Forutan å ha arbeidd i fleire tiår på supplybåt, har Berner vore på langfart i alle verdsdelar. På fritida er han gjerne i båten sin og fiskar. Her frå Ekkofisk. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...