NYE LOKALE: Politiet jobbar med å finna passande lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og håpar å signera kontrakt i løpet av februar. (Illustrasjonsfoto)
NYE LOKALE: Politiet jobbar med å finna passande lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og håpar å signera kontrakt i løpet av februar. (Illustrasjonsfoto)

Håpar på avklaring i februar

Publisert 11.01.2020 kl. 12.00.

I september annonserte politiet at dei søkte etter lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og at aktuelle tilbydarar kunne melda si interesse.

Frå Politiets fellestjenester blei det i oktober opplyst at dei arbeidde med dei aktuelle tilbydarane, og at tilbydar etter planen skulle bli vald innan utgangen av året.

Til «Tysnes» opplyser no Espen Strai i Politiets fellestjenester at dei framleis er i ein forhandlingsfase, men at det nærmar seg avklaring.

– Me antar at det skal vera mogleg å skriva kontrakt i løpet av februar månad. Då vil me kunna gje meir informasjon, skriv Strai i ein e-post til «Tysnes».

Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei førebels ikkje villa opplysa om kven eller kor mange som har meldt si interesse.

I den opphavelege annonsen informerte politiet at dei ville sjå på løysingar i området Uggdal-Våge-Lunde. Det blei også opplyst om at det nye lensmannskontoret etter planen skal stå klart innan utgangen av 2020.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...