NYE LOKALE: Politiet jobbar med å finna passande lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og håpar å signera kontrakt i løpet av februar. (Illustrasjonsfoto)
NYE LOKALE: Politiet jobbar med å finna passande lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og håpar å signera kontrakt i løpet av februar. (Illustrasjonsfoto)

Håpar på avklaring i februar

Publisert 11.01.2020 kl. 12.00.

I september annonserte politiet at dei søkte etter lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og at aktuelle tilbydarar kunne melda si interesse.

Frå Politiets fellestjenester blei det i oktober opplyst at dei arbeidde med dei aktuelle tilbydarane, og at tilbydar etter planen skulle bli vald innan utgangen av året.

Til «Tysnes» opplyser no Espen Strai i Politiets fellestjenester at dei framleis er i ein forhandlingsfase, men at det nærmar seg avklaring.

– Me antar at det skal vera mogleg å skriva kontrakt i løpet av februar månad. Då vil me kunna gje meir informasjon, skriv Strai i ein e-post til «Tysnes».

Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei førebels ikkje villa opplysa om kven eller kor mange som har meldt si interesse.

I den opphavelege annonsen informerte politiet at dei ville sjå på løysingar i området Uggdal-Våge-Lunde. Det blei også opplyst om at det nye lensmannskontoret etter planen skal stå klart innan utgangen av 2020.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.