TURGLAD: Arvid Gaugstad hadde 93 turar på Vestrefjellet i 2019.
TURGLAD: Arvid Gaugstad hadde 93 turar på Vestrefjellet i 2019.

– Vinterstid er det helst Vestrefjellet eg går på

Ingen hadde fleire turar til Vestrefjellet i 2019 enn turglade Arvid Gaugstad.
Publisert 11.01.2020 kl. 06.00.

– Eg har ikkje hatt noko mål om å gå mest. Det har berre blitt sånn, fortel Arvid Gaugstad.

Han er nemleg den som i 2019 hadde flest turar til toppen av Vestrefjellet. Freddy Jensen har vore på toppen og talt i turboka, og kome fram til at Arvid hadde heile 93 turar til toppen i fjor.

– Eg hadde ikkje kontroll på kor mange turar eg hadde før eg såg lista. Eg berre går når eg synest det er greitt, fortel den turglade pensjonisten.


Aktiv

Arvid er opptatt av å halda seg aktiv. Før dreiv han med friidrett, og deltok på ein del meisterskap. No blir det mest turar på Tysnes-fjella.

– Eg går ikkje berre på Vestrefjellet. Om sommaren går eg både på Ramnanuten, Såto og andre toppar i området, men vinterstid er det helst Vestrefjellet eg går på, seier han, og utdjupar:

– Det er ikkje så steinete som på Ramnanuten, så det er litt enklare når det kaldt og glatt, forklarar han.

Arvid har budd på Tysnes sidan 70-talet, og trivst godt med nærleik til natur og turmoglegheiter.

– Eg likar å vera ute i naturen, og det betyr mykje å kunna bu her som ein kan gå heimefrå og rett ut i naturen. I byen har ein fleire moglegheiter, men då må ein gjerne i bil fyrst.


Får med familien

Arvid er godt nøgd med å sjå at gledene ved ein aktiv livsstil også har spreidd seg vidare til etterkomarane hans.

– Dei har det nok litt i blodet. Eg har seks barnebarn no, som alle er veldig aktive, fortel han.

Tre av dei bur på Tysnes, og kan vera med bestefar på fjelltur.

– Dei er med i blant, men dei er som oftast opptatt med handball, fotball og andre aktivitetar, seier han.

Han har også barnebarn i USA.

– Dei er òg veldig aktive, og når dei kjem til Tysnes om somrane så blir det fjelltur med alle saman, avsluttar Arvid.

Arvid sine 93 turar til toppen var klart mest i 2019. Det er også nesten 40 turar meir enn han hadde i 2018.

På andreplass på lista kjem Øystein Frugård med 63 turar, medan Martha N. Lande er registrert med 49 turar. Også Catrine Økland Thømt og Åse Enes passerte 40 turar til Vestrefjellet i 2019. Ifølgje Freddy Jensen var det kring 1.650 registrerte besøk på toppen i året som var, noko som er drygt 100 fleire besøk enn i 2018.

• Les også: Har gått 710 og 1.240 turar til Blåbærhaugen


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...