NYTT KOMMUNEVÅPEN?:«No er Hordaland fylkeskommune avvikla og Tysnes har sjansen til å bruka det staselege, gamle seglet frå Onarheim. Det bør ein nytta seg av så snart som mogeleg, før andre kjem ein i forkjøpet», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)
NYTT KOMMUNEVÅPEN?:«No er Hordaland fylkeskommune avvikla og Tysnes har sjansen til å bruka det staselege, gamle seglet frå Onarheim. Det bør ein nytta seg av så snart som mogeleg, før andre kjem ein i forkjøpet», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)

Leiar: Det eldgamle Onarheimsseglet bør bli del av nytt kommunevåpen

Publisert 12.01.2020 kl. 16.01. Oppdatert 13.01.2020 kl. 08.06.

Tysnes bør sikra seg eit nytt kommunevåpen så snart som mogeleg. Når Hordaland og Sogn og Fjordane har gått til det steget å avvikla dei to gamle (og gode) fylkeskommunane, så bør vegen liggja klar for å bruka det gamle og gode Onarheimsseglet fullt ut i eit nytt kommunevåpen for Tysnes.

Kommunevåpenet som Tysnes kommune brukar i dag, med blå bakgrunnsfarge og med sølvgrå økser, har vore i bruk i snart 50 år. Våpenet blei vedteke i Tysnes i 1971. Men det fekk aldri den naudsynte statlege godkjenninga for at våpenet kunne brukast til offisiell flagging. Til det var kommunevåpenet til Tysnes for likt Hordaland sitt fylkesvåpen.

At Hordaland fylke i si tid «stal» det gamle Onarheimsseglet i sitt våpen, burde ikkje vore god nok grunn til at Tysnes sitt seinare ikkje skulle bli statleg godkjent. Men det skjedde likevel, same kva tysnesingane meinte.

No er Hordaland fylkeskommune avvikla og Tysnes har sjansen til å bruka det staselege, gamle seglet frå Onarheim. Det bør ein nytta seg av så snart som mogeleg, før andre kjem ein i forkjøpet.

Nye Vestland fylkeskommune har valt seg eit heilt nytt fylkesvåpen, som ikkje har noko i seg om det gamle seglet frå Onarheim. Difor bør det heller ikkje vera nokon utanfor Tysnes, eller i tidlegare Hordaland fylkeskommune, som skal ha nokon grunn til å leggja seg opp i kva val Tysnes no tek.

Det som er det ekstra fine no, er at regjeringa har endra reglane om at det trengst statleg godkjenning. Det er to-tre år sidan regjeringa endra reglane om statleg godkjenning av kommunevåpen. No kan kommunane godkjenna sitt eige våpen.

Saka om eigengodkjenning stod allereie i februar i 2018 på sakslista i kommunestyret i Tysnes. Den gongen blei saka utsett. Også den gongen kom det innspel om å få inn det originale Onarheimsseglet i kommunevåpenet. Som snille tysnesingar ein er, kontakta ein fylkeskommunen for å få ein uttale derifrå, før ein gjekk vidare med saka. Ein fekk aldri svar. I «Tysnes» i dag fortel ordføraren at dei enno ikkje har fått svar, heller ikkje etter at nye Vestland fylke har valt nytt fylkesvåpen. Det er kanskje like godt at ein ikkje har fått svar. No bør ein køyra på, og bruka dei gamle øksene frå Onarheim i originalform uansett kva den tidlegare fylkeskommunen meiner.

Lokalpolitikar Magne Skartveit (Krf) kom allereie i februar i 2017 med eit klart råd i kommunestyret: «Eg vil mimra litt, og minna om at då kommunevåpenet blei diskutert på 80-talet, då var dette ei stor sak i Tysnes kommune. Alle var einige om at dette var så fint at det måtte me behalda, uansett godkjenning eller ikkje». Og Skartveit heldt fram: «Når me ser på vårt kommunevåpen, er jo det Onarheimsgildet sitt merke. Det er eit bumerke som også Hordaland fylke har stole. Vel, stole og stole, eg er veldig glad for at Tysnes har fått markera seg i fylkessamanheng».

Køyr på, lokalpolitikarar. Ta dei originale øksene inn i kommunevåpenet. La oss få eit nytt kommunevåpen, med historisk sus over seg, og som kan stå seg i mange, mange år framover.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...