BARNEHAGEDEBATT: «Senterpartiet står fast på vedtaket om å byggja ny barnehage på Onarheim», skriv Arne Leite i dette svaret til det pedagogiske teamet ved Stjernereiso barnehage.
BARNEHAGEDEBATT: «Senterpartiet står fast på vedtaket om å byggja ny barnehage på Onarheim», skriv Arne Leite i dette svaret til det pedagogiske teamet ved Stjernereiso barnehage.

Debatt: Framoverlent barnehageplan

Publisert 13.01.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.13.

I sist utgåve av «Tysnes» kan me lesa at det pedagogiske teamet ved Stjernereiso barnehage er framoverlent. Det kan me lika. Tankane om utvikling av barnehage og skule er mykje i tråd med det Senterpartiet og fleirtalet i det nye kommunestyret meiner.

Både punkt 1, om å nytta Uggdal skule til ny permanent barnehage, og punkt 2, om å byggja nytt småtrinn i samanheng med skulen i Våge, er heilt i tråd med det Senterpartiet står for.

Punkt 3 frå dei tilsette ved Stjernereiso er me derimot ueinige i. Det er venta vekst i arbeidsplassar og behov for større barnehagekapasitet i Onarheimsbygda. Senterpartiet står fast på vedtaket om å byggja ny barnehage på Onarheim.

Me har god von om å få til ein permanent og god barnehage i Uggdal og eit nytt og moderne småtrinn i Våge utan at det skal gå på kostnad av ny barnehage på Onarheim korso.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...