HØG VASSTAND: Natt til onsdag og onsdag ettermiddag er det venta høg vasstand langs vestlandskysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel. (Arkivfoto)
HØG VASSTAND: Natt til onsdag og onsdag ettermiddag er det venta høg vasstand langs vestlandskysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel. (Arkivfoto)

Oppdatert: Oppgraderer farenivået

Meteorologisk institutt sende fyrst ut oransje farevarsel, men har oppgradert til raudt farevarsel.
Publisert 14.01.2020 kl. 09.20. Oppdatert kl. 12.44.

Det er meldt uvanleg høg vasstand natt til onsdag og onsdag ettermiddag. Etter å ha fyrst sendt ut oransje farevarsel om «svært høg vasstand», har Meteorologisk institutt no oppjustert til raudt farenivå og «ekstremt høg vasstand».

Det raude farevarselet gjeld langs kysten frå Åna-Sira i Agder til Austevoll. Meteorologane har gjeve ekstremvêret namnet «Didrik», og estimerer at vasstanden vil nå mellom 80 og 90 centimeter over høgda oppgitt i tidvasstabellen.

Den høgaste vasstanden er venta kring klokka 02.00 natt til onsdag, men òg kring 14.00 onsdag er det venta særs høg vasstand.

Meteorologisk institutt oppmodar folk til å vera påpasselege.

«Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen», skriv dei i farevarselet.

Ifølgje Kartverket si nettside «sehavniva.no» er det nordsida av Tysnes som får den høgaste vasstanden natt til onsdag. I Våge er vasstanden venta å nå 197 centimeter over sjøkartnull, som tilsvarar 73 centimeter over normalen i tidvasstabellen. På dagtid onsdag er vasstanden venta å nå kring 5 centimeter lågare enn om natta.

På Onarheim er det i natt meldt vasstand på 191 centimeter over sjøkartnull, også det 73 centimeter over tidvasstabellen.

I tillegg kan vêr og vind vera med og påverka vassnivået.

Det er meldt høg vasstand fleire stadar i landet, og til NRK forklarar meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt kvifor.

– Det har akkurat vore fullmåne, og påverknaden fra månen fører til høgare vasstand. I tillegg ligg det eit lågtrykk over oss, og eit veldig stort og kraftig lågtrykk i nærleiken av Irland, seier Selberg til NRK.

Det er også sendt ut gult farevarsel for tysdag ettermiddag, med estimert vasstand kring 45 til 55 centimeter over høgda i tidvasstabellen.

Kor høg blir vasstanden der du er? Ta gjerne eit bilete og send det til redaksjonen@tysnesbladet.no eller til vår Facebook-side.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...