KLOSTERKLOKKER: Rebekka Instøy Dalland har fanga dette vårteiknet på kamera.
KLOSTERKLOKKER: Rebekka Instøy Dalland har fanga dette vårteiknet på kamera.

Første vårteikn

Publisert 15.01.2020 kl. 09.49.

«No livnar det i lundar, no lauvast det i li», skriv Rebekka Instøy Dalland, som har sett teikn til vår på onarheimssida av Tysnes.

– Det er heilt tydeleg at det er mildt i år, seier fotografen.

Klosterklokkene ho har avbilda, vert ofte forveksla med snøklokker, og kjem faktisk seinare opp enn sistnemnde. Eit sikkert vårteikn dette, altså.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...