FRUSTRERT: Nina Iversen er blant fleire som reagerer på uoversiktleg informasjon om den nye brikkeløysinga som kom frå 1. januar.
FRUSTRERT: Nina Iversen er blant fleire som reagerer på uoversiktleg informasjon om den nye brikkeløysinga som kom frå 1. januar.

Skuffa over tungvint brikkeløysing

Nina Iversen etterlyser tydelegare informasjon om den nye Autopass-brikkeløysinga.
Publisert 16.01.2020 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.38.

– Det kom som eit lite sjokk at eg måtte foreta meg noko. Eg har jo Autopass-ferjekort, som eg skaffa i januar i fjor, seier Iversen, som er oppgitt over manglande oversiktleg informasjon om den nye brikkeløysinga.

Det er nemleg slik at ein frå nyttår må ha Autopass-brikke for å skaffa rabatten på 50 prosent for private køyretøy, som ein tidlegare fekk med ferjekort.

– Eg måtte prøva å finna ut av dette, og har brukt ein god del tid på det, seier Iversen.

– Eg forstod ikkje heilt konseptet med at ein må ha både ferjeavtale, for det har eg jo, og at ein må ha brikke frå bomselskapet i tillegg, fortel ho.


Diffust svar

For å stilna forvirringa, tok Iversen kontakt med fleire privatpersonar ho kjenner, som har klart å skaffa seg ei Autopass-brikke.

– Med brikka var dei hjelpne. Eg spurde om eg ikkje kunne bruka ferjekortet, og dei eg snakka med sa nei. Då blei eg litt sett ut, seier ho.

– For er det ikkje nok med ei ferjeavtale? Ein måtte visst på ein måte fysisk knytta brikka opp mot ferjeavtalen.

Dei ho kjenner til har òg streva, men funne ut av ordninga til slutt.

– Men dei hugsa ikkje korleis, for det hadde vore veldig innvikla, fortel Iversen.

Difor gjekk ho på nettet for å lesa seg meir opp på den nye ordninga, og då fann ho sidene autopass.no og autopassferje.no.

– Det er ein tredje nettstad òg. Skyttel. Eg sende e-post til Skyttel, som visst har med pengane til ferjekortet å gjera. Men det er ikkje lett å forstå dette, seier ho.

– Dei svarte ikkje på spørsmålet mitt om eg kunne bruka ferjekortet, men hadde klipt og limt informasjon om at ein måtte ha brikke, og at ein måtte ha ei ferjeavtale. Det var eit diffust svar, og eg hadde framleis mange spørsmål, fortel ho.


Mange er frustrerte

Kunne ho framleis bruka Autopass-ferjekortet som ho skaffa i fjor, og kva kan ho bruka det til viss det ikkje lenger gjeld på sambandet Halhjem-Våge? Kvifor må ho ha ein hovudavtale med eit bomselskap, og kvifor kan ikkje autopassferje.no senda ut brikke?

Etter fleire dagar med undersøkingar, trur ho at ho endeleg har fått orden på sjølve brikkeløysinga.

– Men eg veit det ikkje før eg har teke ein ferjetur. Så eg er litt spent. Eg fekk brikka i posten i går, og har klistra den i frontruta og lagt inn nummeret på brikka på autopassferje.no, seier ho til «Tysnes» tysdag.

Ho meiner det gjekk greitt å ordna avtalen når ho først forstod meir av konseptet. Men ho kjenner til at mange er frustrerte.

– Ikkje alle har hatt tid til å undersøkja og ordna dette, slik eg har hatt. Informasjon er eit nøkkelord, og den synest eg har vore manglande, seier ho.


Brikka må koplast til avtalen

Iversen synest det er tungvint å måtta forhalda seg til to nettsider, både autopass.no og autopassferje.no.

– I tillegg har du Skyttel, som har ein fot innanfor her. Det er mykje som må ordnast før brikka er på plass og alt fungerer som det skal. Det var mykje lettare før, då kunne ein kjøpa ferjekort på ferja. Dette nye er forferdeleg tungvint, seier ho.

– Nummeret på brikka du har fått frå bompengeselskapet, må registrerast på ferjeavtalen. Eg har nett snakka med ein på butikken, som ikkje hadde ordna dette her. Vedkomande var ikkje klar over at ein måtte kopla brikka til ferjeavtalen. Han hadde spurt på ferja om alt var i orden, og det hadde han fått bekrefting på, seier ho.


Saknar tydeleg informasjon

Iversen skulle ønskt at ferjeselskapet sendte ut tydelegare informasjon om korleis den nye ordninga fungerer, og kva den enkelte må gjera for å skaffa seg rabatten som før. For det seier seg ikkje sjølv.

– Eg trur det er mange som slit med å forstå opplegget og skaffa seg rabatten, noko selskapet kjem til å merka framover, meiner ho.

– Det hadde vore eit kupp for ferjeselskapet når dei først skulle inn på denne ruta. Det var gale nok å skaffa seg eit autopassferjekort på nettet. Du skal vera litt god på data for å klara å leggja inn informasjonen på rett måte. Me har vore vande med å kjøpa ferjekort på ferja, så dette er heilt nye tider for oss. Å gå frå å kjøpa kort på ferja til å måtta ordna alt sjølv er ein terskel, særleg for oss eldre. Eg har ikkje treft på éin person endå som syntest dette var «piece of cake».


Drastiske ruteendringar

Ho meiner informasjonen burde vore tydeleggjort i god tid. I tillegg burde ferjerutene blitt sendt ut til alle husstandane. Sjølv om ho vil skryta av Fjord1 sin app, som ho meiner er god og oversiktleg, påpeikar ho at appen ikkje passar for alle.

– Ikkje alle har internett, og det er surt å bli sitjande på ferjekaien no i januar viss du har bomma på ferja. Eg veit om fleire som har sete på ferjekaien og venta på feil avgangstid, for det er mange år sidan ferjerutene blei endra så drastisk.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...