SKAL IKKJE VERA LETT: Det er openbert ikkje lett å få hjelp via telefon dersom ein har spørsmål om Autopass-brikke. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)
SKAL IKKJE VERA LETT: Det er openbert ikkje lett å få hjelp via telefon dersom ein har spørsmål om Autopass-brikke. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)

Ikkje for amatørar

«Tysnes» forsøkjer å setja seg inn korleis ein går fram for å skaffa Auto-pass-brikke, som skal gje rabatten ein tidlegare fekk med ferjekortet.
Publisert 16.01.2020 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.35.

I 2019 var det eit mindre utval ferjesamband som fekk innført brikkebetaling, som skal bli ei nasjonal løysing.

Ei rekkje samband, inkludert Halhjem-Våge, måtte venta til 2020, men kunne oppretta ein Autopass for ferje-konto, og bruka Autopass-kort i 2019. Dei som oppretta Autopass for ferje-konto i fjor, kunne velja å betala for ferjeturen anten med Autopass sitt ferjekort, eller med brikke. Men frå 1. januar 2020 er Halhjem-Våge-sambandet gått inn i den nye ordninga med brikkebetaling.


Vidaresendt til Skyttel

autopassferje.no får me ei oversikt over bompengeselskapa i Norge. Ferde er vårt regionale bompengeselskap. På ferde.no står det at viss du ikkje har brikke frå tidlegare, må du teikna avtale hjå Ferde eller eit anna bompengeselskap, før du kan teikna avtale med Autopass for ferje.

Me ringjer til Ferde.

– Velkommen til Ferde, ditt regionale bompengeselskap, er velkomstmeldinga.

– Har du spørsmål om bruk av Autopass for ferje? Då må du kontakta Skyttel, held Ferde fram.


...og tilbake til bomselskapet

Me ringjer til Skyttel si kundeservice-telefon. Me blir møtt med denne automatiske meldinga:

– Velkomen til Autopass for ferje. Treng du autopassbrikke til ditt ferjeabonnement? Autopass for ferje deler diverre ikkje ut brikke, du må kontakta eit bompengeselskap.

Me forstår at det er forvirrande å få høyra frå Ferde at ein må kontakta Skyttel ved spørsmål om bruk av Autopass for ferje, når Skyttel seier at det er bompengeselskapet som skal ordna med brikka. Me ventar på svar frå ein kundebehandlar. Ho kan gje oss den same generelle informasjonen som står oppført på skyttel.no, seier ho. Men ho vil ikkje bli sitert, så me får ein e-post høgare opp i systemet.


Vidaresendt igjen

Me sender ein e-post til vår kontaktperson, og ber om svar på spørsmåla som mange stiller til den nye ordninga.

Me ber om klarheit i kvifor ein skal nytta Autopass-brikka, og kvifor dei tilsette ved ferja les av bilskilta manuelt, når brikka skulle gjera at ein kunne køyra rett på ferja frå 1. januar 2020. Skal ikkje brikkeløysinga innebera at ein ikkje treng manuell registrering?

Kva skjer med dei som ikkje har skaffa brikke, men som har skaffa Autopass for ferje-kortet som kom i fjor? Kvifor blei det innført eit Autopass-ferjekort som no skal skrotast viss ein berre tek Halhjem-Våge-sambandet? Kva er skilnaden mellom Halhjem-Våge-sambandet sin måte å gjera registreringa på med avlesing av bilskilt, og Halhjem-Sandvikvåg si løysing med automatisk passering med bom?

«Jeg har sendt denne videre til SVV/Skyss. Du får svar fra dem i løpet av de nærmeste dagene», får me til svar.

Fortsetjing følgjer.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...