LEPPEFISK-NYTT: I år og til neste år vert det innført nokre nye reglar for fisket etter leppefisk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
LEPPEFISK-NYTT: I år og til neste år vert det innført nokre nye reglar for fisket etter leppefisk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Strammar inn regelverket

Publisert 16.01.2020 kl. 11.00.

Fiske etter leppefisk er god business for mange, og i 2019 blei det fanga om lag 19 millionar fisk. Til saman hadde desse ein fyrstehandsverdi på nesten 330 millionar kroner. Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider at totalkvoten blir vidareført på same nivå i år.

Nytt av året er eit krav om at deltakande fartøy skal vera utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem. Dette gjeld for alle som «driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere». Kravet kjem som ein konsekvens av behovet for å kunna gjennomføra kontrollverksemd på ein effektiv måte, i tillegg til at det vil gi meir presis kunnskap om kvar fisket føregår.

Frå og med i år er det også forbode for fritidsfiskarar å bruka ruser til fangst av leppefisk. For yrkesfiskarar som driv fiske med merkeregistrerte fartøy kjem dette forbodet fyrst til neste år.

I 2021 år vert det dessutan innført eit krav om at inngangen (kalven) i teinene skal ha ein diameter på 60 mm eller mindre.

Bakgrunnen for dei to sistnemnde krava er at ein ynskjer å redusera bifangst av andre artar, samt fangst av stor berggylt.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...