LEPPEFISK-NYTT: I år og til neste år vert det innført nokre nye reglar for fisket etter leppefisk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
LEPPEFISK-NYTT: I år og til neste år vert det innført nokre nye reglar for fisket etter leppefisk. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Strammar inn regelverket

Publisert 16.01.2020 kl. 11.00.

Fiske etter leppefisk er god business for mange, og i 2019 blei det fanga om lag 19 millionar fisk. Til saman hadde desse ein fyrstehandsverdi på nesten 330 millionar kroner. Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider at totalkvoten blir vidareført på same nivå i år.

Nytt av året er eit krav om at deltakande fartøy skal vera utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem. Dette gjeld for alle som «driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere». Kravet kjem som ein konsekvens av behovet for å kunna gjennomføra kontrollverksemd på ein effektiv måte, i tillegg til at det vil gi meir presis kunnskap om kvar fisket føregår.

Frå og med i år er det også forbode for fritidsfiskarar å bruka ruser til fangst av leppefisk. For yrkesfiskarar som driv fiske med merkeregistrerte fartøy kjem dette forbodet fyrst til neste år.

I 2021 år vert det dessutan innført eit krav om at inngangen (kalven) i teinene skal ha ein diameter på 60 mm eller mindre.

Bakgrunnen for dei to sistnemnde krava er at ein ynskjer å redusera bifangst av andre artar, samt fangst av stor berggylt.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...