NY PROSJEKTINGENIØR: Christophe Sundal er nytilsett på rådhuset, og trivst godt med ein jobb nærare heimen.
NY PROSJEKTINGENIØR: Christophe Sundal er nytilsett på rådhuset, og trivst godt med ein jobb nærare heimen.

– Eg har inntrykk av at det blir ein variert og spennande jobb

Christophe G. Sundal er tilsett som ny prosjektingeniør i Tysnes kommune.
Publisert 19.01.2020 kl. 06.00.

– Det er spennande. Det er mykje ulike ting å setja seg inn i, fortel Christophe G. Sundal.

For nokre månader sidan fekk han ny jobb. Han blei tilsett som ny prosjektingeniør i Tysnes kommune.

– Det har gått greitt så langt, og eg har berre møtt på hyggelege kollegaer til no, seier han nøgd.


Jobbar med investeringsprosjekt

Tilsetjinga av Christophe har dobla prosjektavdelinga i kommunen. Det betyr at prosjektleiar Haakon Haaland har fått seg ein å samarbeida med. Jobben deira handlar om å følgja opp kommunen sine ulike prosjekt og investeringar.

– Kommunen har eit investeringsbudsjett, og vår jobb er å få gjennomført dei investeringane, fortel Christophe.

Det er ei brei rekkje med prosjekt som Christophe skal jobba med. Alt frå store investeringar som nytt mellomtrinn på Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim, til mindre prosjekt som ombygging av delar av Lunde barnehage. Christophe skal òg mellom anna vera involvert i det planlagde arbeidet med å gjera den gamle sjukeheimen klar for Mestringshusene, og følgja opp overtakinga av vassdrifta i Uggdal og Tysnesbygda.

– Etter dei fyrste månadene har eg inntrykk av at det blir ein variert og spennande jobb, og det trur eg at eg kan trivast med, fortel han.


Nærmare heimen

Christophe jobba tidlegare som rådgjevande ingeniør for Multiconsult, ein jobb som innebar dagleg pendling til Bergen. Men som småbarnsfar set han pris på å både bu og jobba på Tysnes.

– Eg blei far for andre gong i haust. Med to små ungar var det freistande å ta denne moglegheita då den dukka opp. Å pendla til by’n tar to timar ekstra kvar dag.

Familien flytta også inn i nytt hus like før jul, så det har vore ein haust med mykje nytt for Christophe.

– Eg merkar godt den ekstra tida eg har fått, seier han nøgd.

Han merkar også at han får eit nært forhold til arbeidet han gjer.

– Før jobba eg med prosjekt som eg ikkje såg så mykje meir til då arbeidet var ferdig, men no gler eg meg til å sjå resultata av dei gode prosjekta me har på gang. Eg har jo barn sjølv som skal veksa opp med desse prosjekta, fortel Christophe.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...