IMPONERTE: Ei rekkje lokale talent bidrog til at Spelet om Olavsgildet blei ein stor suksess i fjor sommar. No er det berre å gle seg til nye framføringar. (Arkivfoto: Randi Kleppe)
IMPONERTE: Ei rekkje lokale talent bidrog til at Spelet om Olavsgildet blei ein stor suksess i fjor sommar. No er det berre å gle seg til nye framføringar. (Arkivfoto: Randi Kleppe)

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Publisert 20.01.2020 kl. 08.11.

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.

Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på kartet.

No vil altså lokale entusiastar gje oss meir av dette flotte, historiske spelet. Det er gledeleg.

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om eit stort engasjement for å vidareføra spelet. Før jul blei Tysnes Teaterlag stifta. Kjetil Totland er vald til leiar i laget. Han hadde sjølv ei av rollene i sogespelet sist sommar. Ingebjørg Hatteberg har allereie signalisert at ho tek på seg oppgåva med å vera prosjektleiar for ei ny oppsetjing til sommaren. Ho var også prosjektleiar for dei tre framføringane i kulturkyrkja på Onarheim sist sommar. Med desse to frontfigurane på plass, lovar det godt for nye framføringar.

Gledeleg er det også å høyra at det er stor interesse for å vera med på nye framføringar blant dei som var skodespelarar i fjor. Det er eit veldig godt grunnlag for å halda liv i dette flotte prosjektet i fleire år framover.

Det gler oss å kunna konstatera utsegna frå den nye teaterlagsleiaren om at «alle er veldig gira på å få dette til».

Dei to frontfigurane, Ingebjørg og Kjetil, peikar på fleire viktige moment ved å halda spelet i live: Fellesskap mellom barn og unge; i fjor var aldersspennet på skodespelarane 65 år, frå 10 til 75, det kulturhistoriske perspektivet; å føra vidare eit sogespel av ein så namngjeten forfattar som Johannes Heggland var, er i seg sjølv eit særdeles viktig moment, og den sceneerfaringa som dei unge og vaksne skodespelarane får, er også viktig for å byggja opp under den store breidda av kulturliv som me har i Tysnes.

Støtte frå Tysnes kommune blir og viktig for å kunna vidareføra spelet. Prosjektet bør vera eit framtidig samarbeidsprosjekt mellom det offentlege, private og lokale entusiastar. Difor er det positivt at Tysnes kommune allereie har løyvt 100.000 til det nye teaterlaget.

Me skal vera glade for at Johannes Heggland i si tid skreiv Sogespelet om Olavsgildet. Me skal og vera glade for at Johanne Øvstebø Tvedten tok på seg oppgåva med å omarbeida spelet til ei enkel og moderne framføring som glei rett inn i hjarta hjå publikum. Minst like glade skal me vera for Tysnes kommune sitt engasjement for å få sett opp og framført spelet til markeringa av hundreårsdagen til Johannes Heggland. Entusiasmen og engasjementet til skodespelarane og alle andre involverte la til slutt grunnlaget for ein formidabel suksess.

No er det berre å gle seg til nye framføringar. For kulturkyrkja, og ikkje minst for å ta vare på historia om Olavsgildet, er det viktig. Nye framføringar i tilknyting til Johannes Heggland sin fødselsdag den 29. juni vil vera eit glimrande tidspunkt. All honnør til alle som vil bruka tid og krefter på prosjektet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.

Sløkk ljoset for miljøet

Er du korona-rastlaus og lengtar etter noko meiningsfullt å finna på? Vil du bidra med noko ifrå sofakroken? Då har me gode nyheiter.