SPENT: Trine Lise Aasen i Frivilligsentralen ser fram til å starta opp tilbodet om gratis utlån av sportsutstyr viss finansieringsplanen går i orden. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
SPENT: Trine Lise Aasen i Frivilligsentralen ser fram til å starta opp tilbodet om gratis utlån av sportsutstyr viss finansieringsplanen går i orden. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.
Publisert 21.01.2020 kl. 14.00.

– Me har eit ønskje om at det skal vera likt for alle å kunna bruka sportsutstyr. Difor ønskjer me å kunna tilby topp utstyr som alle har lyst å låna, seier Trine Lise Aasen, styreleiar i Frivilligsentralen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», som tidlegare heitte «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lav-inntektsfamilier». Føremålet med ordninga er å motverka og dempa konsekvensane av fattigdom blant born og unge.


Satsar på oppstart i år

Både rådmannen og ordføraren har vore med på å formulera søknaden som Frivilligsentralen har sendt til Bufdir. Kommunen går inn med eigenfinansiering av delar av prosjektet.

– Utstyr er det bra dekning for. Drift er ei utfordring, men me håpar å klara å dekkja mykje av drifta med frivillig innsats, seier Aasen.

Det står endå att å konkretisera kor utlånsbua for sommarutstyr skal stå, men Aasen sin tanke er å kunna plassera utstyret i nærleik til skulen og hallen på Gjerstad, slik at born og unge lett kan henta utstyr. Aasen håpar at dei har noko utstyr klart til utlån allereie før sommaren, og truleg meir til hausten.


Planlegg samarbeid

I tillegg til søknaden som er sendt til Bufdir, har Frivilligsentralen søkt Tysnes kraftlag om midlar som skal dekkja innkjøp av sportsutstyr.

– Det som er spesielt med Tysnes er at me reknar med at mesteparten av fritidsutstyret blir brukt om sommaren, seier Aasen.

Ho opplyser at Frivilligsentralen planlegg eit samarbeid med Onarheim Idrettslag, og at dei saman har søkt om midlar.

– Me håpar å kunna oppbevara og låna ut skiutstyr knytt til lysløypa og hytta i Solheimsdalen, seier ho.

– Det er ikkje så mange dagar i året med snø på Tysnes, og det er dyrt for familiar å ha alt av utstyr klart til ei kvar tid, spesielt skisko. Difor har me eit stort ønske om å òg kunna tilby skiutstyr, og me har berre fått positive tilbakemeldingar på ideen, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Kva skal vegen heita?

Leiaren i Bladet Tysnes har i sist nummer eit godt innlegg i kampen for bruk av bokstaven «j» i tysnesdialekta. Eg er heilt einig i at våre stadnamn med «kj»-lyden skal bestå, og at dei er viktig for identiteten vår. Kampen om å bevara dette, er ein kamp me skal stå saman om. Eg er mellom anna blant dei som...

Klarte EM-kravet

Pernilla Epland var godt innanfor EM-kravet då ho i dag sprang inn til tida 1.13.10 på Barcelona halvmaraton.

– Me er i aktiv dialog med kommunen

Den nye Njardar-leiaren Torstein Fjeldet Lunde, håpar Njardar og Tysnes IL kan få til eit samarbeid med kommunen for å få implementera treningar i skuledagen.