FORKJEMPAR: Det er ordførar Kåre Martin Kleppe som no har fronta saka om å få endra motivet i kommunevåpenet. (Arkivfoto)
FORKJEMPAR: Det er ordførar Kåre Martin Kleppe som no har fronta saka om å få endra motivet i kommunevåpenet. (Arkivfoto)

Har laga forslag til nytt kommunevåpen

Torsdag skal formannskapet vurdera om dei vil behalda kommunevåpenet som i dag, eller få inn det opphavelege Onarheimsseglet som Hordaland fylkeskommune har brukt fram til no.
Publisert 22.01.2020 kl. 15.12.

– Tanken har vore å gjera dette enklast mogleg, forklarar ordførar Kåre Martin Kleppe om prosessen med å leggja fram eit nytt kommunevåpendesign for politikarane på Tysnes.

Torsdag skal saka om godkjenning av kommunevåpen opp til handsaming i formannskapet. Tysnes sitt kommunevåpen har nemleg aldri blitt formelt godkjent, noko kommunestyret før jul gjekk inn for å få ei endring på. I tillegg til å få eit godkjent kommunevåpen, ynskte politikarane å vurdera om ein skulle skifta motivet på våpenet til det opphavelege Onarheimsseglet.


Får motivet tilbake

For det er nemleg Hordaland fylkeskommune som har brukt det opphavelege Onarheimsseglet i sitt fylkesvåpen fram til no. Frå nyttår blei Hordaland slått saman med Sogn og Fjordane, og eit nytt våpen for Vestland fylke kom på plass. Difor vil politikarane, med ordførar Kleppe i spissen, no nytta høvet til å få inn dette motivet igjen.

I tillegg har det dei siste åra kome nye reglar for godkjenning av kommunevåpen, som gjer at kommunen sjølv kan godkjenna sitt eige våpen. Tidlegare har det vore slik at kommunevåpenet måtte statleg godkjennast. At Tysnes ikkje har hatt eit formelt godkjent våpen, har betydd at kommunen mellom anna ikkje kan flagga med kommunevåpenet, og ein har ikkje hatt høve til å ha våpenet på skilt langs vegane inn til kommunen.

Til formannskapsmøtet torsdag har Kleppe fått laga til eit våpenalternativ med det opphavelege seglet.

– Eg har i grunnen berre slått Tysnes sitt eksisterande våpen saman med Hordaland sitt motiv, fortel han.Det nye forslaget inneheld dermed dei to øksene og krona som Hordaland har brukt, men beheld Tysnes sine fargar i blått og sølv. Ordførar Kleppe håpar politikarane og folk på Tysnes vil vera positive til det nye forslaget.

– Det handlar om identitet og merkevare. Det skulle berre mangla at me ikkje tar tilbake det opphavelege motivet no som Hordaland fylke ikkje lenger eksisterer, seier han.


Ut på høyring

Innstillinga til formannskapet inneber at kommunen stiller seg positiv til å skifta våpenet. Saka skal etterpå ut på open høyring, slik at innbyggjarane i kommunen får seia si meining. Intensjonen er at kommunestyret skal endeleg vedta eit kommunevåpen i mai.

– Eg synest våpenforslaget er utruleg fint, og eg håpar formannskapet vil gå for innstillinga, seier Kleppe.

Ifølgje ordføraren kjem det ikkje til å føra med seg store konsekvensar eller utgifter ved å skifta ut våpenet som er brukt i dag.

– Me må kjøpa inn flagg og eit nytt skilt til omsorgssenteret. All anna rekvisita kjem me berre til å bruka opp før me bestiller nytt med det nye våpenet.

Han håpar også at ei godkjenning av våpenet vil gjera at det kjem opp skilt langs vegane inn til kommunen.

– Det er eit poeng i seg sjølv at me får kommunevåpenet opp ved Lukksund og ved ferjekaiane i Våge og på Hodnanes, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Kva skal vegen heita?

Leiaren i Bladet Tysnes har i sist nummer eit godt innlegg i kampen for bruk av bokstaven «j» i tysnesdialekta. Eg er heilt einig i at våre stadnamn med «kj»-lyden skal bestå, og at dei er viktig for identiteten vår. Kampen om å bevara dette, er ein kamp me skal stå saman om. Eg er mellom anna blant dei som...

Klarte EM-kravet

Pernilla Epland var godt innanfor EM-kravet då ho i dag sprang inn til tida 1.13.10 på Barcelona halvmaraton.

– Me er i aktiv dialog med kommunen

Den nye Njardar-leiaren Torstein Fjeldet Lunde, håpar Njardar og Tysnes IL kan få til eit samarbeid med kommunen for å få implementera treningar i skuledagen.