BARNEHAGEJOBB: Sjurd Sandvik Pedersen har trivest godt i jobben i Lunde barnehage det siste året. No har han derimot siste veke i barnehagen før han reiser i militæret.
BARNEHAGEJOBB: Sjurd Sandvik Pedersen har trivest godt i jobben i Lunde barnehage det siste året. No har han derimot siste veke i barnehagen før han reiser i militæret.

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.
Publisert 24.01.2020 kl. 12.00.

– Eg har jobba her sidan september, men dette er siste veka før det er inn i militæret, fortel Sjurd Sandvik Pedersen.

I fjor gjekk Sjurd ut av vidaregåande. Planen vidare var å dra i militæret, men det er fyrst no i januar han skal reisa inn. Det siste halvåret har han dermed brukt til å jobba som ringevikar i barnehagen i Lunde, noko han har trivest godt med.

– Eg har blitt positivt overraska over å jobba i barnehage. Det er veldig kjekt. Me er mykje ute, og dagane er sjeldan like, fortel han.


Noko å gjera på

For dei som reiser i militæret etter vidaregåande, er det ikkje uvanleg at ein må venta eit halvt år før innreise. Sjurd fann raskt ut at han ville fylla halvåret med noko.

– Då alle andre begynte på vidare utdanning etter sommaren, blei det fort kjedeleg. Så eg måtte ha noko å gjera på, fortel han.

Han oppdaga at dei trong ringevikarar i barnehagen, og tok moglegheita.

– Eg tenkte på førehand at det kom til å bli slitsamt, men det var ikkje så slitsamt som eg trudde. Det har vore veldig kjekt, fortel han.

På Tysnes, som mange andre stadar, er det flest kvinner som jobbar i barnehagane. Det merkar Sjurd i arbeidskvardagen.

– Ein får litt heltestatus berre fordi ein er mann. Det er ikkje mange menn som jobbar i barnehagane her, seier han.


Klar for militæret

Det ventar ein ny kvardag for Sjurd når han no reiser inn i militæret.

– Eg skal fyrst til Sessvollmoen, og så skal eg vidare opp til Kirkenes, fortel han.

Det var dit han ynskte seg.

– Det blir kjekt å reisa opp dit og sjå ein annan del av Norge.

Han er spent på kva som møter han, men han gler seg.

– Eg er førebudd på at dei fyrste vekene blir harde, men så håpar eg at resten blir meir kjekt enn det blir slit.

Sjølv om han er klar for militæropphaldet, set han pris på tida han har hatt i barnehagen, og forholdet han har fått til barna.

– Barna kjem jo til ein for å få hjelp og trøyst. Ein blir jo på ein måte glad i dei, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Det er no me lyt stå saman!

Folket på øyane har alltid stått saman når det bles opp til storm. Skulder ved skulder har me stått han av, og det skal me gjera også denne gongen. Kriser får fram det beste i bygdefolk. Ein seier ikkje lenger eg, no er det oss.Det er viktigare enn nokon gong at folk hjelper kvarandre, og at me alle bidreg med det me kan. Om alle gjer litt, så blir det så mykje lettare for alle saman.