ENGASJERTE: Både Åse Enes og Arnhild Sletteskog Lunde ser fram til å få det nystarta turlaget på Tysnes opp og gå. Måndag var dei på ambassadørkurs, og lærte meir om DNT, det å jobba frivillig og meir spesifikt om det å vera turleiar.
ENGASJERTE: Både Åse Enes og Arnhild Sletteskog Lunde ser fram til å få det nystarta turlaget på Tysnes opp og gå. Måndag var dei på ambassadørkurs, og lærte meir om DNT, det å jobba frivillig og meir spesifikt om det å vera turleiar.

Ser fram til å spreia turglede

Måndag kveld hadde det nyoppstarta turlaget sitt aller første kurs.
Publisert 25.01.2020 kl. 06.00.

Arnhild Sletteskog Lunde og Åse Enes var med på ambassadørkurset til Tysnes Turlag, med kurshaldar Wenche Elsebeth Strømme. Ambassadørkurset er gratis for medlemer i Den Norske Turistforening (DNT), og er første ledd i å bli frivillig, eller for å gå vegen til å bli turleiar. Det er òg for dei som ønskjer å læra meir om DNT og Bergen og Hordaland Turlag.

– Eg fekk svar på det eg hadde lyst å vita meir om, og meir til, seier Arnhild, som hadde gledd seg til å læra meir om DNT og det å vera ambassadør.

– Ho var veldig flink til å dela tips, idear og erfaringar frå sitt liv som turleiar. Det var ein del fakta om historikk, oppbygging og intensjonar, og det er sånt som ein skal ha i botnen. Så dette var veldig informativt og bra, fortel ho.

• Les også: Overveldande interesse for nytt turlag


Ønskjer å bli turleiarar

Både Arnhild og Åse er med i interimstyret i Tysnes Turlag, som Rebekka Høgestøl har vore med på å oppretta. Forutan Åse, Arnhild, og Rebekka, består interimstyret av Ketil Skjolde, Sigfrid Tveit, Per Verner Aase, Karl Lunde og Celine Cevy Dahl.

– Rebekka har snakka om turlaget, men sidan eg var vekke på oppstartmøtet, så huka ho tak i meg på postruta mi. Og då var eg seld, fortel Arnhild, som gler seg til å bli frivillig i turlaget.

Ho siktar seg mest inn på å vera frivillig i Barnas Turlag. Ho har vore med i 4H i Lunde i mange år, og har gått mange turar med born, inkludert sine fire barn og seks barnebarn. Ho vil òg få til eit samarbeid med Kystlaget om å kunna organisera arrangement på sjøen, og er oppteken av å forbetra stimerkinga på Tysnes.

– Eg trur det er mange som vil delta i det arbeidet, for det er nokså skrøpeleg med stimerking og -rydding på Tysnes. Det blir ein viktig del av turlagets oppgåver, fortel ho.

Arnhild har òg eit mål om å bli turleiar, men dei planane må ho venta litt med.

– Neste modul for å bli turleiar er lagt til ein periode der eg er oppteken med lamming, så eg satsar på å få betre tid når eg blir pensjonist om eit halvt år, fortel ho.

For å bli turleiar må ein gjennom DNT si turleiarutdanning: Ambassadørkurs, grunnleggjande turleiarkurs, sommar-turleiarkurs og vinter-turleiarkurs.


Vil tilretteleggja for andre

Åse har vore DNT-medlem i mange år, og har tenkt på at det hadde vore kjekt om Tysnes òg fekk sitt eige lokallag.

– Då eg såg annonsen om Rebekka sitt initiativ til oppstartsmøte for Tysnes Turlag, tenkte eg at dette var noko eg ville vera med på, seier ho.

– Eg er utruleg glad i å gå på tur. Eg går i grunnen aller mest åleine eller i lag med mannen min, men eg synest det er veldig kjekt om eg får leggja til rette for at andre kan komma seg meir ut i naturen òg. På kurset lærte ho meir om oppbygginga av DNT og kva organisasjonen står for, samt opplegget for dei frivillige.

– Kurshaldaren var veldig flink, og kom med mange tankar om kva som er viktig for å vera ein god turleiar, seier Åse.

Ho meiner det er viktig at dei som skal bli turleiarar har litt forskjellig bakgrunn. Sjølv er ho lærar, og Arnhild er postbod.

– For meg som lærar er det mange ting ved det å vera turleiar som liknar på det å vera klasselærar, fortel Åse.

Ho synest ambassadørkurset er relevant for alle som vil vera med i turlaget, anten det er som turleiar eller som stiryddar.

– Eg tenkjer at det er greitt med eit slikt grunnkurs for å vera tryggare på kva DNT står for når ein skal få fleire med, seier ho.


Stiftingsmøte rundt hjørnet

I første rekkje skal styret jobba for å få laget formelt opp og gå.

– Me har skrive søknad til Bergen og Hordaland Turlag for å bli tatt opp som lokallag under dei, seier Åse.

I tillegg skal dei planleggja kva turar dei vil leggja opp til i løpet av året.

– Turar på Tysnes er stort sett lågterksel. Me har ikkje så ville fjellområde, ein kjem ikkje så mykje høgare enn 750 meter. Så i første omgang held me oss nok til meir moderate turar, fortel ho. Første arrangement blir Kom deg ut-dagen 2. februar, og den 18. februar held laget stiftingsmøte.

– Me vil at flest mogeleg blir med på stiftingsmøtet, smiler dei.


Naturen betyr alt

Både Åse og Arnhild er veldig glade i å gå på tur, og vêret har sjeldan vore ein stoppar for dei. Då er det kanskje ikkje så rart at begge siktar seg inn på å bli turleiarar, og motivera andre ut på tur.

– Eg går på tur uansett, men det er mange det er meir tiltak for. Eg håpar at viss me arrangerer eit opplegg, er det lettare å hiva seg på det, meiner Arnhild.

For ho betyr naturen alt i verda.

– Utan naturen, kva skulle me gjort då?

– Det er ein god plass for rekreasjon, både for å vera i bevegelse og for å nyta den frie naturen, stemmer Åse i.

Ho fortel at ho går tur så å seia kvar dag.

– Eg òg prøver på det. Men av og til seier hunden at i dag er det for surt, i dag vil me ikkje gå ut, avsluttar Arnhild med eit smil.


LANG ERFARING: Kurshaldar Wenche Elsebeth Strømme (til høgre) bur halve året i Godøysund, og halve året i Bergen. Ho starta opp Barnas Turlag Bergen, og har jobba i friluftsbarnehage i mange år.
LANG ERFARING: Kurshaldar Wenche Elsebeth Strømme (til høgre) bur halve året i Godøysund, og halve året i Bergen. Ho starta opp Barnas Turlag Bergen, og har jobba i friluftsbarnehage i mange år.
GOD TILSLUTNAD: Bak f.v. Iva Andronikidu, Anne Britt Onarheim, Åse Enes, Per Verner Aase, Celine Cecy Dahl, og framme f.v. Wenche E. Strømme, Arnhild S. Lunde, Rebekka Høgestøl, Lucia anna Rijpkema og Lars Enes var til stades på ambassadørkurset.
GOD TILSLUTNAD: Bak f.v. Iva Andronikidu, Anne Britt Onarheim, Åse Enes, Per Verner Aase, Celine Cecy Dahl, og framme f.v. Wenche E. Strømme, Arnhild S. Lunde, Rebekka Høgestøl, Lucia anna Rijpkema og Lars Enes var til stades på ambassadørkurset.

Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...