KAN VERA LURT: Ifølgje forsikringsselskapet Gjensidige er det mange som har tenkt på å dokumentera verdiane sine, men som ikkje kjem så langt før det er for seint. (Foto: Gjensidige)
KAN VERA LURT: Ifølgje forsikringsselskapet Gjensidige er det mange som har tenkt på å dokumentera verdiane sine, men som ikkje kjem så langt før det er for seint. (Foto: Gjensidige)

Har du oversikt over kva du eig?

Publisert 27.01.2020 kl. 06.00.

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri.

– Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera tilfelle ved eit litt større tjuveri. Ved vasskader er stort sett det meste i bustaden framleis inntakt, og kan difor dokumenterast, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Ifølgje han er det mange som ikkje er klar over kva verdiar dei faktisk sit på. Han tilrår difor at folk går gjennom rom for rom, skap for skap, og filmar alt ein eig, inkludert viktige papir, kvitteringar og liknande.

– Og husk at når du har laga ei oversikt over alt du eig, bør du lagra dette utanfor heimen, seier Voll.

Det kan du til dømes gjera i ei sky, eller på ei minnebrikke som du lagrar hos familie eller andre kjente.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...