KOM DEG UT-DAG: Komande søndag arrangerer Tysnes Turlag Kom deg ut-dag ved varmestova til Onarheim IL i Solheimsdalen.
KOM DEG UT-DAG: Komande søndag arrangerer Tysnes Turlag Kom deg ut-dag ved varmestova til Onarheim IL i Solheimsdalen.

Varmestova blir samlingsplass for Kom deg ut-dagen

Over heile landet blir Kom deg ut-dagen markert komande søndag. Lokalt ynskjer det nystifta Tysnes Turlag velkomen til Solheimsdalen.
Publisert 31.01.2020 kl. 12.00.

– Planen vår er å laga ein natursti rundt Onarheim idrettslag si varmestove i skianlegget i Solheimsdalen, seier Rebekka Høgestøl, leiar i interimstyret for det nye turlaget.

Tidlegare har Onarheim IL skipa til aktivitetar på Kom deg ut-dagen.

– Me fekk tips om at dei ikkje hadde høve til dette i år. Difor prøver me oss med eit arrangement, seier Høgestøl.


Bålpanner og natursti

Hovudmålet er at folk skal koma seg ut i naturen og kanskje møta nye vener med same interesse på vegen. Ved varmestova blir det fyr i bålpanner og høve til utelunsj. Og blir det kaldt og surt på søndag, har turlaget fått disponera varmestova slik at folk kan koma inn og varma seg.

Wenche Strømme frå Den Norske Turistforening, Bergen og Hordaland, vil også ta turen, både for å snakka om DNT, Barnas Turlag og det nystifta turlaget på Tysnes.

– Me ynskjer at endå fleire skal bli kjent med oss, at folk kjem seg ut og at me får fleire friviljuge med i laget vårt, seier Rebekka Høgestøl.

Barnas turlag er ei eiga gruppe under dei ulike turlaga. Målgruppa er born i alderen null til tolv år.

– Det er målet vårt å få til ei slik gruppe på Tysnes også for å få endå fleire til å oppleva gleda ved å vera ute i naturen med turar eller aktivitetar, seier ho.


Nasjonal satsing

Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforening sin nasjonale turdag.

– Denne dagen ynskjer me å gje deg ein smakebit av friluftslivet, forhåpentlegvis ein smakebit som gir meirsmak, skriv DNT på nettsida si.

Her kan me lesa at tilboda er gratis, og i den grad det kostar noko, så er prisen for aktivitetane kraftig subsidiert. Turleiarar og aktivitetsleiarar er med på alle arrangementa, og ordnar med bål og grillar.

– Denne dagen får du anledning til å prøva noko du ikkje har vore med på før, skriv DNT.

Kom deg ut-dagen blir arrangert to gonger i året, i februar og i september.

– Dermed kan du få delta i eit mangfald av aktivitetar som spenner frå turar, klatring, leik og natursti om hausten, til aking, skileik og isfiske vinterstid, er lovnader frå DNT.


85 medlemer

Dei som ikkje kan ta turen til Solheimsdalen søndag, finn meir om det nye turlaget på nettsida www.tysnes.dnt.no, eller på Facebook-gruppa Tysnes Turlag.

Rebekka Høgestøl blei imponert då ho fekk informasjon om at DNT har 85 medlemer på Tysnes.

– Alle som har betalt medlemskap i DNT blir automatisk med i det lokale turlaget på Tysnes utan å betala ytterlegare medlemskap, forklarar ho.

Ho håpar at mange kjem på stiftingsmøtet 18. februar i kommunestyresalen.

– At me er så mange som likar å vera ute, er gøy. Målet til Tysnes Turlag er å inkludera folk frå heile øya, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...